OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA PROVEDBU OPERACIJE 7.1.1. „SASTAVLJANJE I AŽURIRANJE PLANOVA ZA RAZVOJ JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE“

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je u Narodnim novinama 25/15, od 06. ožujka 2015. godine, Natječaj za provedbu podmjere 7.1. “Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti”– provedba operacije 7.1.1. »Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave”.

Operacija 7.1.1. “Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave”
Korisnici Na natječaj se mogu prijaviti općine i gradovi s najviše 10 000 stanovnika, koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom i ovim natječajem.
Prihvatljive aktivnosti Izrada ili izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine ili grada,

Izrada ili izmjena i dopuna Strateškog razvojnog programa općine ili grada,

Izrada ili izmjena i dopuna Strateških planova razvoja pojedinih gospodarskih sektora na području općine/grada koji je korisnik.

Natječaj otvoren Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi AGRONET-u od 11. ožujka 2015. do 11. svibnja 2015.
Stopa financiranja Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova.
Iznos sufinanciranja Najniži iznos prihvatljivih troškova po projektu/operaciji iznosi 5.000 € u protuvrijednosti u kunama, a najviši iznos prihvatljivih troškova po projektu/operaciji iznosi 70.000 € u protuvrijednosti u kunama.