Održala se Prva godišnja razvojno-financijska konferencija „Financiranje projekata društvenog i gospodarskog razvoja Hrvatske iz fondova EU“

Konferencija

Filipović poslovno savjetovanje d.o.o. zajedno s Ministarstvo gospodarstva, brojnim sponzorima te Hrvatskom zajednicom županija, Udrugom općina i Udrugom gradova organiziralo je 4. i 5. veljače u Hotelu Esplanade u Zagrebu Prvu godišnju razvojno-financijsku konferenciju „Financiranje projekata društvenog i gospodarskog razvoja Hrvatske iz fondova EU“. Osnovne teme i odlike Prve godišnje razvojno-financijska konferencije „Financiranje projekata društvenog i gospodarskog razvoja Hrvatske iz fondova EU“ su bile: Jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija, Jačanje pristupa i korištenja informacijskih i komunikacijskih tehnologija, Konkurentnost malih i srednjih poduzeća, Gospodarstvo niske razine ugljika, Prilagodbe klimatskim promjenama, prevencija rizika, Zaštita okoliša i promicanje učinkovitosti resursa, Promicanje održivog prometa te uklanjanje uskih grla na ključnoj infrastrukturi prometne mreže, Promicanje zapošljavanja i mobilnosti radne snage, Socijalno uključivanje i borba protiv siromaštva, Ulaganje u obrazovanje, vještine i cjeloživotno obrazovanje, Jačanje institucionalnih kapaciteta i učinkovita javna uprava.

Posebno se prezentiralo područje poljoprivrede i ruralnog razvoja te različiti modeli sufinanciranja EU projekata. Na konferenciju je sudjelovao i direktor Tetide d.o.o. Simon Ferjuc.