Nova tri natječaja iz Programa ruralnog razvoja RH

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je u  u petak, 30. siječnja tri natječaja iz Programa ruralnog razvoja RH i to:

Za provedbu podmjere 4.2. „Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda“ – provedba operacije 4.2.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“

Zahtjevi se podnose do 10. travnja 2015. godine

Za provedbu podmjere. 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ – provedba operacije 4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“

Zahtjevi se podnose do 10. travnja 2015. godine

Za provedbu podmjere. 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ – provedba operacije 4.1.2. „Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš“

Zahtjevi se podnose do 10. travnja 2015. godine

 Isto tako HEP je raspisao Poziv za iskaz interesa i dostavu inicijalnih podataka o projektima obnovljivih izvora energije.