Novosti: Uspostavljen Europski gradski fond (EUCF) u okviru programa Horizon 2020

U 2019. EU je dovršila sveobuhvatno ažuriranje okvira svoje energetske politike kako bi olakšala prelazak s fosilnih goriva na čistiju energiju i ispunila obveze iz Pariškog sporazuma o smanjenju emisija stakleničkih plinova. Ključni klimatski i energetski ciljevi za cijelu EU 2030. uključuju obvezujuće smanjenje emisija stakleničkih plinova za 40%, najmanje 32% udjela za obnovljive izvore energije i najmanje 32,5% poboljšanje energetske učinkovitosti. EU do 2050. želi biti klimatsko neutralna – gospodarstvo s neto nultom emisijom stakleničkih plinova.

Europski gradski fond (EUCF) inicijativa je uspostavljena u okviru Okvirnog programa Horizon 2020 za istraživanje i inovacije Europske unije, koja pruža financijsku potporu (bespovratna sredstva od 60 000 eura) i usluge izgradnje kapaciteta za općine i lokalne vlasti u državama članicama EU + Velika Britanija koja će im omogućiti da razviju zdrave investicijske koncepte i mobiliziraju financiranje u području održive energije.

EUCF pomaže općinama i lokalnim vlastima u provedbi njihovih energetskih i klimatskih akcijskih planova pružanjem tehničke i financijske potpore za pripremu Investicijskog koncepta (IC).

Uspješni podnositelji zahtjeva dobivaju financijsku potporu u obliku bespovratnih sredstava u iznosu od 60 000 eura za razvoj investicijskog koncepta u području održive energije, uključujući sva ulaganja na strani energetske potrošnje, koja doprinose poboljšanju energetskih učinaka i postizanju uštede energije.

Glavni podržani projekti su u području energetske učinkovitosti (npr. U zgradama i javnoj rasvjeti), opskrbi energijom (npr. Proizvodnja energije i topline iz obnovljivih izvora energije), inovacijama i novim vrstama energetske infrastrukture (npr. Elektrifikacija prometa) i omogućavanjem infrastruktura (npr. pametni brojila, nadogradnja infrastrukture daljinskog grijanja i hlađenja).

Isto tako moguće je provoditi projekte u drugim sektorima, pod uvjetom da su u području održive energije.

Za sve informacije o mogućnosti prijave javite nam se na: info@tetida.eu