Milijun eura za projekte ruralnog razvoja

Uskoro se očekuje otvaranje natječaja za podmjeru 7.4. tip operacije 7.4.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“. Za navedeni natječaj osiguran je 1 milijun eura. Aplicirati mogu jedinice lokalne i područne (regionalne)samouprave, mala i srednja poduzeća, udruge i ustanove te lokalne akcijske grupe koje su odabrane unutar Programa.

Prihvatljive aktivnosti su ; građenje ili opremanje vatrogasnog doma ili spremišta društvenog doma, kulturni centri, planinarski domovi, dječja igrališta, sportske građevine, rekreacijske zone, biciklističke staze i tematski parkovi. Prihvatljiva su i ulaganja u groblja, komunalnu infrastrukturu, tržnice i javne prometne površine.

Ukupni budžet kreće se od najnižeg iznosa 15.000,00 eura do najvišeg iznosa od 1.000.000,00 euraIntenzitet javne potpore po projektu/operaciji unutar ovog tipa operacije iznosi:
·         do 80% od ukupnih prihvatljivih troškova za ulaganje koje se nalazi u jedinici lokalne samouprave čiji je indeks razvijenosti 100% prosjeka Republike Hrvatske i više;
·         do 90%  od ukupnih prihvatljivih troškova za ulaganje koje se nalazi u jedinici lokalne samouprave čiji je indeks razvijenosti 75% do manje od 100% prosjeka Republike Hrvatske;
·         do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova za ulaganje koje se nalazi u jedinici lokalne samouprave čiji je indeks razvijenosti manji od 75%  prosjeka Republike Hrvatske.

Ukoliko trebate dodatne informacije o natječaju svakako se javite na; info@tetida.eu