Junckerov plan – otvara nove instrumente financiranja

Plan ulaganja za Europu popularno nazvan i Junckerov plan dobio je potporu Europskog vijeća u prosincu 2014. godine. Komisija je izdala prvi zakonodavni prijedlog predviđen planom, nacrt uredbe o Europskom fondu za strateška ulaganja u siječnju 2015.

Glavni ciljevi:

 • mobilizirati 315 milijardi eura dodatnih ulaganja u tri godine
 • osigurati da ulaganja odgovaraju potrebama realnoga gospodarstva 
 • poboljšati ulagačko okruženje.

Planom se želi postići

 • poticanje ulaganja
 • povećanje konkurentnosti
 • potpora dugoročnom gospodarskom rastu u EU-u.

Predloženi plan ulaganja za Europu sastoji se od tri dijela:

 • osnivanja Europskog fonda za strateška ulaganja
 • osiguravanja protoka ulagačkih sredstava do realnoga gospodarstva
 • poboljšanja ulagačkog okruženja.

U okviru Europske investicijske banke, banke Europske unije u vlasništvu svih država članica EU-a, osnovat će se novi fond za strateška ulaganja. Banka surađuje s drugim institucijama EU-a radi provedbe politika EU-a.

Europska investicijska banka 2015.

 1. Europski fond za strateška ulaganja

Fond će se koristiti javnim fondovima kako bi se mobilizirala dodatna privatna ulaganja. Njime će sepružiti kreditna zaštita financiranju koje osiguravaju Europska investicijska banka (EIB) i Europski investicijski fond (EIF). Fond će se osnovati kao upravljani račun unutar EIB-a.

Europski fond za strateška ulaganja preuzet će neke rizike koje snosi EIB, koji će stoga moći ulagati u rizičnije projekte. Očekuje se da će sudjelovanje EIB-a privući privatna ulaganja u te projekte.

Europski fond za strateška ulaganja usredotočit će se na ulaganja u raznim sektorima, među ostalim infrastrukturu, energetiku, istraživanje i inovacije, širokopojasnu infrastrukturu i obrazovanje. Fondom će se također dati potpora malim i srednjim poduzećima (uglavnom putem Europskog investicijskog fonda).

Fond će se sastojati od jamstva od 16 milijardi eura iz proračuna EU-a i 5 milijardi eura od Europske investicijske banke.

Europska komisija procjenjuje da će fond (21 milijarda eura) moći postići ukupni multiplikacijski učinak od 1:15 čime će seostvariti do 315 milijardi eura u ukupnim ulaganjima. To znači da će svaki euro javnog novca kojim se koristi fond ostvariti 12 eura od privatnih ulagača i 3 eura od EIB-a. Točan učinak umnožavanja bit će različit za svaki projekt.

 1. Osiguravanje protoka ulagačkih sredstava do realnoga gospodarstva

Prvi koraci kojima će se osigurati protok ulagačkih sredstava do realnoga gospodarstva jest uspostava Europskog popisa projekata ulaganja i Europskog savjetodavnog centra za ulaganja.

 Taj „centar” pružao bi tehničku pomoć. On bi povezao postojeće programe za tehničku pomoć EIB-a i pružio dodatne savjetodavne usluge u slučajevima koji nisu obuhvaćeni postojećim programima.

Popisom projekata” potencijalni ulagači informirali bi se o potencijalnim mogućnostima ulaganja diljem EU-a.

Unija tržišta kapitala

Inicijativa za uniju tržišta kapitala ima za cilj dodatnu integraciju tržišta kapitala država EU-a

 1. Poboljšanje ulagačkog okruženja

Cilj je poticanje ulaganja poboljšanjem poslovnog okruženja i olakšavanjem pristupa financiranju, osobito za mala i srednja poduzeća.

Opći je cilj uklanjanje prepreka ulaganjima i stvaranje jednostavnijih, boljih i predvidljivijih propisa u EU-u, posebno u infrastrukturnim sektorima u kojima ulaganja traju nekoliko godina ili desetljeća.

Kako bi se pomoglo poboljšanju uvjeta financiranja u EU-u, planom se predviđa stvaranje unije tržišta kapitala kako bi se smanjila rascjepkanost financijskih tržišta i povećala ponuda kapitala poduzećima i projektima ulaganja.