NAJAVA – Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama

SVRHA NATJEČAJA

Svrha poziva je poduprijeti provedbu mjera energetske učinkovitosti i/ili mjera za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u proizvodnim pogonima dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju, odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Prijavitelj u sklopu ovog Poziva mogu biti mikro, mala, srednja i velika privatna poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije koja uključuju sve proizvodne i prerađivačke djelatnosti u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti objavljenoj u Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007 – NKD 2007 (NN 58/07, 72/07), osim djelatnosti proizvodnje i prerade hrane, pića i duhanskih proizvoda.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI I TROŠKOVI

Prihvatljive aktivnosti
 • Aktivnosti pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije
 • Energetska obnova
 • Aktivnosti upravljanja projektom i administracije te aktivnosti informiranja i vidljivosti

Prihvatljivi troškovi

 • Troškovi plaća osoblja zaposlenog kod prijavitelja koji će raditi na provedbi projekta (ograničeno na aktivnosti iz točke 2.7.3. ovih Uputa, odnosno na aktivnosti upravljanja projektom te aktivnosti informiranja i vidljivosti),
 • Troškovi u svezi s ispunjavanjem uvjeta informiranja i vidljivosti
 • Neizravni troškovi po fiksnoj stopi do visine od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja
 • Troškovi upravljanja kao troškovi savjetodavnih usluga koje pružaju vanjski konzultanti, a koji su izabrani sukladno pravilima za neobveznike javne nabave, kumulativno s troškovima usluga nadzora, u maksimalnom iznosu do 10% ukupno prihvatljivih troškova projekta.. Troškovi uključuju i putne troškove (i dnevnice, po potrebi) i troškove smještaja;
 • Troškovi usluga vezani uz aktivnosti pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije:
 1. troškovi izrade prijavnih obrazaca i ostale dokumentacije projektnog prijedloga,
 2. troškovi izrade dokumentacije za nabavu roba, pružanja usluga i izvođenja radova, uključujući planiranje i izradu opisa poslova i tehničkih specifikacija sukladno pravilima za neobveznike javne nabave,
 3. troškovi izrade ostale projektno-tehničke dokumentacije, uključujući, i Glavni projekt koji uključuje proračun ušteda
 4. troškovi energetskog pregleda poduzeća u skladu s Pravilnikom o energetskom pregledu za velika poduzeća (NN 123/15, 5/20) (ograničeno za prijavitelje koji su mikro, mala ili srednja poduzeća);
 • Troškovi vezani uz nabavu usluga, opreme i radova energetske obnove vezano uz energetsku učinkovitost i OIE, a koji obuhvaćaju nabavu i ugradnju opreme i materijala te mjerenja, ispitivanja, podešavanja i puštanja u pogon sustava.
 • Troškovi usluga, opreme i radova energetske obnove vezano uz obnovljive izvore energije, a koji obuhvaćaju nabavu i ugradnju opreme i materijala te mjerenja, ispitivanja, podešavanja i puštanja u pogon.

VISINA POTPORE

Ukupno raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi 266 .000.000,00 HRK.

 • najniži iznos 350.000,00 kuna,
 • najviši iznos 20.000.000,00 kuna.

Maksimalni intenzitet potpore EFRR prema veličini poduzeća

Kategorija aktivnosti / vrsta potpore

Mikro i malo poduzeće

Srednje poduzeće

Veliko poduzeće

Vezana tipologija Programa dodjele

Priprema dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije (točka 2.7.1. ovih Uputa)

85% prihvatljivih troškova

85% prihvatljivih troškova

85% prihvatljivih troškova

Program dodjele potpora male vrijednosti

Mjere energetske učinkovitosti (točka 2.7.2. ovih Uputa)

65% prihvatljivih troškova

55% prihvatljivih troškova

45% prihvatljivih troškova

Program dodjele državnih potpora

Mjere za visokoučinkovitu kogeneraciju (točka 2.7.2. ovih Uputa)

80% prihvatljivih troškova

70% prihvatljivih troškova

60% prihvatljivih troškova

Program dodjele državnih potpora

Mjere za promicanje energije iz obnovljivih izvora energije (točka 2.7.2. ovih Uputa)

80% prihvatljivih troškova

70% prihvatljivih troškova

60% prihvatljivih troškova

Program dodjele državnih potpora

65% prihvatljivih troškova

55% prihvatljivih troškova

45% prihvatljivih troškova

Program dodjele državnih potpora

Upravljanje projektom i administracija te informiranje i vidljivost (točka 2.7.3. ovih Uputa)

85% prihvatljivih troškova

85% prihvatljivih troškova

85% prihvatljivih troškova

Program dodjele potpora male vrijednosti