Rok za prijavu: 20.05.2022. – 30.06.2023. (ili do iskorištenja raspoloživih sredstava)

Prihvatljivi projekti: projekti inovativnih proizvoda i usluga visoke razine tehnološke spremnosti projektima (TRL 7 ili više) koji su blizu lansiranja na tržište te projekti koji pridonose zelenoj tranziciji

Kako bi inovacija bila na razini TRL 7 i prihvatljiva za financiranje u sklopu natječaja, potrebno je imati prototip čija se funkcionalnost oprativno dokazala, moći to dokazati i jasno predstaviti put do proizvodnje i komercijalizacije. Mjera je usmjerena na jačanje kapaciteta, istraživanje tržišta, marketing, testiranje, pilotiranje novih proizvoda, itd.

Projekti mogu trajati najviše dvije godine.

Prihvatljivi prijavitelji: mikro, mali i srednji poduzetnici (MSP)

Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava: 380.000.000,00 kn

Najniži iznos potpore: 760.000 kn

Najviši iznos potpore: 5.320.000 kn

Stopa financiranja: do 50%.

Prihvatljive aktivnosti koje je moguće financirati :

  • Inovacije MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga
  • Inovacije procesa i organizacije poslovanja MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga
  • Početna ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu isključivo u svrhu provedbe aktivnosti iz točke 1. i/ili 2.
  • Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima povezano s projektom
  • Prateće aktivnosti povezane s pripremom i provedbom projekta (de minimis potpore)

Aktivnosti pod br. 1. i 2. mogu se provoditi samostalno, dok se aktivnosti pod br. 3. , 4. i 5. ne mogu provoditi samostalno, već samo zajedno s aktivnostima pod br. 1. i 2.

Ukoliko ste zainteresirani za ovaj natječaj molim da popunite kratki obrazac: https://forms.gle/q9EVBuzqp1HeRDCc8.

Tags: