Interreg program Slovenija-Hrvatska 2021. – 2027.

PROGRAMSKO PODRUČJE

Program suradnje Slovenija-Hrvatska (CP) obuhvaća 17 NUTS 3 regija – statističke regije u Sloveniji i županije u Hrvatskoj:

  • Slovenija: Pomurska regija, Podravska regija, Savinjska regija, Zasavska regija, Posavska regija, Jugovzhodna Slovenija regija, Osrednjeslovenska regija, Primorsko-notranjska regija, Obalno-kraška regija;
  • Hrvatska: Primorsko-goranska županija, Istarska županija, Grad Zagreb, Zagrebačka županija, Krapinsko-zagorska županija, Varaždinska županija, Međimurska županija i Karlovačka županija.

Otvoreni poziv za prioritete 1 i 3 

Prioritet 1: Zelena i prilagodljiva regija

  • Specifični cilj 2.4: Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanja rizika od katastrofa, te otpornosti, uzimajući u obzir pristupe temeljene na ekosustavima
  • Specifični cilj 2.7: Jačanje zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture, među ostalim u urbanim područjima, te smanjenje svih oblika onečišćenja

Prioritet 3: Dostupna i povezana regija

  • Specifični cilj 6.2: Povećanje učinkovitosti javne uprave promicanjem pravne i administrativne suradnje te suradnje između građana, aktera civilnog društva i institucija, osobito s ciljem rješavanja pravnih i drugih prepreka u pograničnim regijama

Otvoreni poziv za prioritet 2

Prioritet 2: Otporna i održiva regija

  • Specifični cilj 4.6: Jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim inovacijama 

Prvi rok za podnošenje projektnih prijava:

  • otvoreni poziv za Prioritet 1 i Prioritet 3 (SC 6.2) – prvi rok za podnošenje prijava je 24. svibnja 2023. u 12 sati (CET).
  • otvoreni poziv za Prioritet 2 – prvi rok za podnošenje prijava je 21. lipnja 2023. u 12 sati (CET).

U programu mogu sudjelovati projekti čiji iznos traženih sredstava EFRR-a iznosi:

  • od 250.000 EUR do 2.5 milijuna EUR za prioritet 1 i od 200.000 EUR do 1 milijun EUR za prioritet 3 
  • od 250.000 EUR do 2.5 milijuna EUR za prioritet 2 

Ukupna financijska alokacija za objavljene Pozive iznosi otprilike 18,3 milijuna eura iz EFRR, uz stopu sufinanciranja od 80%

Projektni prijedlozi moraju biti dostavljeni na hrvatskom i slovenskom jeziku. Sažetak projekta mora biti napisan na hrvatskom, slovenskom i engleskom jeziku.

Ako tražite konzultantsku agenciju koja zna napisati dobru projektnu prijavu kontaktirajte nas na:

info@tetida.eu