Integracija energetskog sektora: Integriranje i kombiniranje energetskih sustava prema troškovno optimiziranim i fleksibilnim sustavima

Energy Sector Integration: Integrating and combining energy systems to a cost-optimised and flexible energy system of systems

HORIZON-CL5-2021-D3-02-05

Otvoren: 24.06.2021. – 05.01.2022.

Ukupna vrijednost poziva: 15 milijuna eura

Tip aktivnosti: Inovacijska aktivnost (Aktivnosti kojima je izravno cilj izrada planova i dogovora ili dizajna za nove, izmijenjene ili poboljšane proizvode, procese ili usluge. Te aktivnosti mogu uključivati izradu prototipa, ispitivanje, demonstraciju, pilotiranje, validaciju velikih proizvoda i replikaciju na tržište.)

Razina tehnološke spremnosti (TRL): Očekuje se da će aktivnosti postići 6-8 TRL do kraja projekta.

Očekivani ishod – Očekuje se da će rezultati projekta pridonijeti većini sljedećih očekivanih ishoda:

 • iskazani benefiti integracije sektora u različitim zemljopisnim, klimatskim i ekonomskim uvjetima
 • poboljšano planiranje integracije energije, topline, plina, industrije s lokacijom/ama proizvodnje obnovljive energije
 • optimizirano funkcioniranje povezanih mreža (npr. električna energija u odnosu na grijanje)
 • ovjereni alati i platforme koji omogućuju učinkovito spajanje sektora kao što je testirano u velikim demonstracijskim projektima
 • konsolidirana metodologija za procjenu utjecaja na OPEX, CAPEX i stvaranje ukupne vrijednosti povezane s integracijom fleksibilnosti iz skladišta i drugim rješenjima o fleksibilnosti energije

Intenzitet potpore – Maksimalne stope financiranja Horizon Europe su:

 • Istraživanje i inovacije: 100%
 • Inovacijska aktivnost: 70% (osim za neprofitne pravne osobe, gdje se primjenjuje stopa do 100%)
 • Koordinacija i podrška: 100%
 • Program sufinanciranja: između 30% i 70%
 • Inovacije i uvođenje na tržište: 70% (osim za neprofitne pravne osobe, gdje se primjenjuje stopa do 100%)
 • Aktivnosti osposobljavanja i mobilnosti: 100%
 • Predkomercijalna aktivnost nabave: 100%
 • Aktivnosti za javnu nabavu inovativnih rješenja: 50%

Ostale se stope financiranja mogu odrediti u određenim uvjetima poziva.

Prihvatljivi prijavitelji:

Bilo koji pravni subjekt odnosno bilo koja fizička ili pravna osoba stvorena i priznata kao takva prema nacionalnom zakonu, pravu EU-a ili međunarodnom pravu, koja ima pravnu osobnost i koja može, djelujući u svoje ime, ostvarivati prava i biti podložna obvezama ili subjekt bez pravne osobnosti.

Posebna su pravila za sljedeće kategorije: pridruženi subjekti, pridruženi partneri, subjekti bez pravne osobnosti, tijela EU, zajednički istraživački centri te udruge i interesne skupine.

Pravne osobe koje čine konzorcij imaju pravo sudjelovanja pod uvjetom da konzorcij uključuje: najmanje jednu neovisnu pravnu osobu sa sjedištem u državi članici i najmanje dvije druge neovisne pravne osobe, svaka osnovana u različitim državama članicama ili pridruženim zemljama.

Tags: