Integracija CCUS-a u čvorišta i klastere, uključujući aktivnosti razmjene znanja

Integration of CCUS in hubs and clusters, including knowledge sharing activities

HORIZON-CL5-2021-D3-02-12

Otvoren: 24.06.2021. – 05.01.2022.

Ukupna vrijednost poziva: 2 milijuna eura

Tip aktivnosti: Koordinacija i aktivnosti podrške (Aktivnosti koje doprinose ciljevima Horizon Europe. Ovo isključuje aktivnosti istraživanja i razvoja, osim onih koje se provode u okviru komponente „Širenje sudjelovanja i širenje izvrsnosti“ programa (dio „Širenje sudjelovanja i jačanje Europskog istraživačkog prostora“). Prihvatljive su i koordinacijske akcije koje promiču suradnju između pravnih osoba iz država članica i pridruženih zemalja na jačanju Europskog istraživačkog prostora i koje ne dobivaju sufinanciranje EU-a za istraživačke aktivnosti.)

Očekivani ishod: Nastavak istraživanja mogućnosti CCUS-a u čvorištima i klasterima, uključujući aktivnosti razmjene znanja, hitno je potreban, jer bi mogao pomoći u identificiranju infrastrukturnih potreba. Nadalje, to bi također moglo dovesti do identificiranja novih potencijalnih CO2 projekata od zajedničkog interesa u smislu Uredbe TEN-E. Rano planiranje omogućit će i ubrzati uvođenje CCUS infrastrukture koja se sastoji od točaka i klastera, međusrednih čvorišta, objekata za pretvorbu CO2, sigurnog i isplativog transporta i skladištenja CO2. Sveobuhvatne informacije o integraciji CCUS-a u čvorišta i klastere olakšat će razvoj operativnih mjesta od početka 2020-ih. Očekuje se da će projekt pokazati potrebne zahtjeve za CCUS integraciju u industrijama intenzivnim ugljikom i promoviranje aktivnosti razmjene znanja.

Intenzitet potpore – Maksimalne stope financiranja Horizon Europe su:

  • Istraživanje i inovacije: 100%
  • Inovacijska aktivnost: 70% (osim za neprofitne pravne osobe, gdje se primjenjuje stopa do 100%)
  • Koordinacija i podrška: 100%
  • Program sufinanciranja: između 30% i 70%
  • Inovacije i uvođenje na tržište: 70% (osim za neprofitne pravne osobe, gdje se primjenjuje stopa do 100%)
  • Aktivnosti osposobljavanja i mobilnosti: 100%
  • Predkomercijalna aktivnost nabave: 100%
  • Aktivnosti za javnu nabavu inovativnih rješenja: 50%

Ostale se stope financiranja mogu odrediti u određenim uvjetima poziva.

Prihvatljivi prijavitelji:

Bilo koji pravni subjekt odnosno bilo koja fizička ili pravna osoba stvorena i priznata kao takva prema nacionalnom zakonu, pravu EU-a ili međunarodnom pravu, koja ima pravnu osobnost i koja može, djelujući u svoje ime, ostvarivati prava i biti podložna obvezama ili subjekt bez pravne osobnosti.

Posebna su pravila za sljedeće kategorije: pridruženi subjekti, pridruženi partneri, subjekti bez pravne osobnosti, tijela EU, zajednički istraživački centri te udruge i interesne skupine.

Pravne osobe koje čine konzorcij imaju pravo sudjelovanja pod uvjetom da konzorcij uključuje: najmanje jednu neovisnu pravnu osobu sa sjedištem u državi članici i najmanje dvije druge neovisne pravne osobe, svaka osnovana u različitim državama članicama ili pridruženim zemljama.

Tags: