Informatizacija poslovnih procesa – uz potporu EU

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je natječaj Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa. Prihvatljivi prijavitelji jesu pravne i fizičke osobe koje spadaju u skupinu mikro, malih i srednjih poduzeća, a prijave se mogu dostaviti do lipnja iduće godine. Ipak obzirom da je osiguran iznos od preko 34 milijuna kuna, od čega 10 milijuna u 2. krugu javnog poziva dobro je reagirati što prije.

Cilj natječaja je poticanje uvođenja naprednih e-poslovnih modela kako bi se potaknuo razvoj, rast i konkurentnost putem informatizacije. Najviši iznos dodijeljenih bespovratnih sredstava iznosi 750.000 kuna, a najniži iznosi 150.000 kuna.

Stopa sufinanciranja ovisno o indeksu razvijenosti jedinice lokalne samouprave iznosi:

a)      Skupina I,  do 85%,

b)      Skupina II, do 80%,

c)      Skupina III, do 75%,

d)      Skupina IV, V, do 70% od ukupne vrijednosti projekta.

Prihvatljivi troškovi su trošak izrade analize poslovnih procesa, trošak nabave računalne opreme, trošak nabave standardnog i izradu novog softvera kao i trošak licenci. Financirat će se i treninzi zaposlenika za korištenje novih sustava kao i sufinancirati troškovi stručnjaka za provođenje postupka javne nabave, vođenje projekta ili vanjsku reviziju.

Bez obzira da li želite ocjenu vaše pripremljenosti za apliciranje ili pomoć u samom ispunjavanju dokumentacije za natječaj – kontaktirajte nas – info@tetida.eu.