Europa podupire otvaranje novih radnih mjesta i održivi razvoj

Članstvo u EU-u donosi brojne promjene i mogućnosti, te može donijeti i značajan gospodarski napredak. Hrvatska je imala priliku korištenja predpristupnih fondova koji su, osim pomoći krajnjim korisnicima, imali za cilj i podizanje spremnosti hrvatske administracije za kvalitetno upravljanje fondovima EU. Ulaskom u EU dolazi do višestrukog povećanja raspoloživosti sredstava iz fondova EU. Taj iznos raste iz godine u godinu te bi do 2020. g. predviđena godišnja alokacija dosegnula 1,2 milijarde eura što uključuje više od 8 mlrd. EUR alociranih za Hrvatsku tijekom programskog razdoblja 2014-2020.

Kohezijska politika je investicijska politika EU-a kojom se promiče i podržava ukupan ravnomjeran razvoj država članica i njihovih regija te se smatra sinonimom regionalnoj politici EU-a. Ona podupire nastajanje novih radnih mjesta, konkurentnost, gospodarski rast, unapređenje kvalitete života te održivi razvoj.

Kohezijska politika investicijama daje potporu provođenju strategije Europa 2020. Investicije se usmjeravaju, u poboljšanje prometne povezanosti udaljenih i nerazvijenijih regija, u razvoj malih i srednjih poduzeća u nerazvijenijim područjima, u čišći okoliš te poboljšanje edukacije i vještina ljudi, u inovacije, razvoj novih proizvoda i proizvodnih metoda, energetsku učinkovitost i problematiku klimatskih promjena.

Planira se dosegnuti zaposlenost od 75% populacije u dobi od 20 do 64 godine, a postotak osoba koje rano napuštaju školovanje trebao bi se spustiti ispod 10%. Poticati će se i tercijarni stupanj obrazovanje koji kod nas u odnosu na Europu nije na zadovoljavajućoj razini.