HBOR zajam – obrtna sredstva za ruralni razvoj

Korisnici kredita

Prihvatljivi korisnici kredita su poljoprivrednici i prerađivači poljoprivrednih proizvoda te subjekti koji djeluju u sektoru šumarstva u sljedećim organizacijskim oblicima:

 • obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG) u sustavu PDV-a,
 • obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,
 • trgovačko društvo (uključujući proizvođačke organizacije),
 • zadruga (uključujući proizvođačke organizacije).

Korisnici kredita trebaju dokazati da imaju poteškoće u poslovanju kao posljedicu pandemije COVID-19 u skladu s kriterijima usvojenim od strane Ministarstva poljoprivrede*

*Sukladno odredbama Ministarstva poljoprivrede i uvjetima programa kreditiranja Obrtna sredstva za ruralni razvoj, klijent mora zadovoljiti najmanje jedan od sljedećih kriterija kojim dokazuje poteškoće u poslovanju uzrokovane pandemijom COVID-19:

 1. Dostupnost  zemljištu i mogućnost pravovremenog obavljanja agrotehničkih mjera (jeste li imali poteškoća prilikom obrade zemljišta, kašnjenje u radovima, angažiranje radne snage, kupnje repromaterijala),
 2. Nemogućnost izlaska na domaće i inozemno  tržište (dućani, prodajni lanci, dosadašnji kupci) i tržnice,
 3. Nemogućnost i poteškoće pri transportu proizvoda (od mjesta proizvodnje do mjesta prodaje),
 4. Smanjena potražnja za proizvodima,
 5. Smanjena mogućnost plasmana proizvoda,
 6. Raskinuti Ugovori o kupnji/suradnji,
 7. Povećana cijena inputa u proizvodnji,
 8. Povećana cijena ostalih troškova (pakiranje, epidemiološke mjere, troškovi plaća, oglašavanja, naknada i ostalo),
 9. Pogoršana naplata isporučenih proizvoda,
 10. Pad prihoda u odnosu na isto razdoblje 2019. godine ili očekivani pad prihoda.

Kriteriji prihvatljivosti

Prihvatljivi korisnici su čije se poslovanje odvija u okviru sljedećih mjera, podmjera i tipova operacija Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (PRR)

Namjena zajma

 • financiranje obrtnih sredstava potrebnih za otklanjanje nestabilnosti u odvijanju proizvodnje i financiranje tekućeg poslovanja (priprema proizvodnje, sirovina i materijal, ostali proizvodni troškovi, troškovi radne snage, podmirenje obveza prema dobavljačima i ostalih općih troškova tekućeg poslovanja; osim kreditnih obveza prema poslovnim bankama i drugim financijskim institucijama i PDV-a)
 • refinanciranje postojećih kredita nije moguće
 • HBOR će povrat prethodno uloženih sredstava (refundaciju) prihvaćati za obavljena plaćanja u pravilu najduže 3 (tri) mjeseca prije podnošenja zahtjeva za kredit

Ostale informacije

NAČIN KREDITIRANJA

 • Izravno kreditiranje

IZNOS KREDITA, ROK KORIŠTENJA I OTPLATA

 • Iznos kredita – od 25.000 EUR do 200.000 EUR
 • Rok korištenja – do 6 mjeseci
 • Rok otplate kredita – do 5 godina, uključujući poček do 12 mjeseci

KAMATNA STOPA

 • 0,5% godišnje, fiksna

NAKNADE

 • Bez naknada

INSTRUMENTI OSIGURANJA

 • Zadužnice i bjanko zadužnice korisnika kredita i ovisno o procjeni rizika, zadužnice i bjanko zadužnice povezanih osoba

ULOGE U PROVEDBI

 • Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju zaključili Sporazum o financiranju za provedbu financijskog instrumenta „Obrtna sredstva za ruralni razvoj“.

HBOR krediti – obrtna sredstva za ruralni razvoj