Rok za prijavu: 01.09.-30.11.2022.

Ukupna bespovratna sredstva: 36.165.000,00 kn

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 200.000,00 kn

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 500.000,00 kn

Prihvatljivi prijavitelji:

 • mikro poduzetnici
 • mali poduzetnici
 • srednji poduzetnici
 • znanstvenoistraživačke institucije (kao što su sveučilišta, istraživački instituti, agencije za prijenos tehnologije, posrednici u inovaciji, fizičke osobe ili virtualni kolaborativni subjekti usmjereni na istraživanje), bez obzira na njihov pravni status odnosno način financiranja

Poduzeća projekt provode samostalno, a javne istraživačke organizacije projekt provode u obveznom partnerstvu s Prepoznatim centrom.

Dodjela bespovratnih sredstava namijenjena je sufinanciranju predkomercijalnih aktivnosti u početnoj fazi razvoja novih proizvoda, usluga i tehnoloških procesa kako bi se utvrdio potencijal za komercijalizaciju, usmjerio daljnji razvoj i smanjio rizik investicije.

Pozivom će se isključivo financirati istraživačke aktivnosti na razini tehnološke spremnosti TRL 3 (demonstracija tehničke izvedivosti) i TRL 4 (izrada laboratorijskog prototipa).

Projekti mogu trajati maksimalno 12 mjeseci.

Prihvatljive aktivnosti projekta:

U sklopu projekta se sufinanciraju sljedeće aktivnosti:

Grupa A:

 1. izrada prototipa
 2. demonstracija tehničke izvedivosti

Grupa B:

 1. analiza tržišta
 2. izrada studije izvedivosti
 3. izrada koncepta i/ili strategije za razvoj i/ili komercijalizaciju proizvoda (studija ili plan za komercijalizaciju)
 4. provjera i zaštita intelektualnog vlasništva

Grupa C:

 1. aktivnosti upravljanja inovacijskim ciklusom

Prihvatljivi troškovi:
Mikro, mali i srednji poduzetnici
1. Potpore za istraživanje i razvoj (intenzitet potpore iznosi 70% za mikro i mala poduzeća i 60% za srednja poduzeća)

 • plaće zaposlenih (bruto 2) kod prijavitelja i novozaposlenih koji će raditi na provedbi projekta
 • troškovi vanjskih usluga istraživanja
 • troškovi savjetodavnih usluga podrške Prepoznatih centara u upravljanju inovacijskim ciklusom
 • troškovi amortizacije instrumenata i opreme neophodne za provedbu projekta
 • troškovi materijala i sitnog inventara za potrebe projekta
 • neizravni troškovi do visine od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja prijavitelja uključenog u provedbu projekta

2. Potpore za inovacije za MSP-ove (intenzitet potpore iznosi 50%)

 • troškovi vanjskih usluga za izradu analize tržišta, izradu studije izvedivosti, izradu studije ili plana za komercijalizaciju te troškovi provjere i zaštite intelektualnog vlasništva

Istraživačke organizacije (intenzitet potpore iznosi 100% prihvatljivih troškova projekta)

 • plaće zaposlenih (bruto 2) kod prijavitelja i novozaposlenih koji će raditi na provedbi projekta
 • troškovi vanjskih usluga istraživanja
 • troškovi kupnje opreme (uključujući i IT opremu i softverska rješenja) za istraživanje i razvoj
 • troškovi materijala i sitnog inventara za potrebe projekta
 • troškovi vanjskih usluga analize tržišta, izrada studije izvedivosti, izrade studije ili plana za komercijalizaciju te troškovi provjere i zaštite intelektualnog vlasništva
 • neizravni troškovi do visine od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja prijavitelja uključenog u provedbu projekta
Tags: