Za jačanje socijalnog dijaloga POTPUNO financiranje troškova

Europski socijalni fond u sklopu operativnog programa “Razvoj ljudskih potencijala” poziva na dostavu projektnih prijedloga sve do 12.2.2015. godine. Nadležno tijelo za provođenje projekta je Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, a prijavitelji mogu biti jedinice lokalne i područne samouprave, institucije, sindikati, udruge i javna tijela.

Opći cilj ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga je: poboljšanje kvalitete socijalnog dijaloga u Hrvatskoj te razvoj i jačanje administrativnih i stručnih kapaciteta svih razina organizacija socijalnih partnera.
Specifični cilj ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga je povećati učinkovitost i održivost dijaloga između hrvatskih socijalnih partnera, kao i poboljšati organizacijske sposobnosti s naglaskom na pozitivan doprinos bipartitnim i tripartitnim procesima socijalnog dijaloga.

Za financiranje projekata u okviru ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga raspoloživ je iznos od 18.118.000,00 kn. Najniži iznos traženih sredstava za financiranje projekta je 400.000 kn, a najveći 2.250,00 kn.

U prihvatljive projektne aktivnosti po sadržajnim područjima spadaju: aktivnosti usmjerene izgradnji kapaciteta socijalnog partnerstva s obzirom na socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje radionice o mehanizmima socijalnog dijaloga, aktivnosti treninga za trenere, jačanje organizacijskih vještina socijalnih partnera, uključujući predstavnike radnika i radničkih vijeća, ali i aktivnosti umrežavanja, studijski posjeti, konferencije i razmjena iskustava.