VODIK = ENERGENT BUDUĆNOSTI


PRERADA SMEĆA

– u 2019. nastalo je 1.811.617 tona komunalnog otpada (440 kg po stanovniku)
– odloženo je 1.072.727 tona komunalnog otpada (59% nastalog komunalnog otpada)

tehnologija visokotemperaturnog uplinjavanja otpada

25 t/dan – 700 kg vodika na dan – 20 do 30 autobusa za 1 dan

– u kružnoj ekonomiji područnog snabdijevanja korištenjem vlastitog otpada nema više troška odvoza otpada, zagađenja okoliša od kamionskih ispušnih plinova, rasterećuju se prometnice i osigurava se zeleni certifikat jer je emisija CO2 jednaka nuli

SOLARNA ELEKTRANA

montaža solarnih panela na javne zgrade

proizvodnja vodika iz solarnih panela

– skladištenje i korištenje vodika kao izvora energije bez zagađivanja