Više od 2,5 milijardi kuna osigurano za poduzetnike

Ministarstvo poduzetništva i obrta u 2016. godini je osiguralo poduzetnicima više sredstava no ikada, sa značajno smanjenom procedurom i da se pritom nije posezalo u državni proračun. Navedeno je učinjeno javnim pozivima kod kojih su sredstva osigurana isključivo iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova:

  • „Kompetentnost i razvoj MSP“ ukupne alokacije 867.000.000,00 HRK; s iznosima potpore od 300.000,00 HRK do 30.000.000,00 HRK te intenzitetom do 45%  za mala i 35 % za srednja poduzeća od ukupno prihvatljivih troškova po projektu.
  • “Podrška razvoju MSP u turizmu povećanjem kvalitete i dodatne ponude hotela” ukupne alokacije 304.000.000,00 HRK; s iznosima potpore od 1.000.000,00 HRK do 10.000.000,00 HRK te intenzitetom do 45%  za mala i 35 % za srednja poduzeća od ukupno prihvatljivih troškova po projektu.
  • “Inovacije novoosnovanih MSP” ukupne alokacije 22.800.000,00 HRK; s iznosima potpore od 150.000,00 HRK do 1.500.000,00 HRK te intenzitetom do 90% prihvatljivih troškova.
  • „E-Impuls“ ukupne alokacije mikro i malim poduzetnicima 250.000.000,00 HRK. Ovaj javni poziv za razliku od prethodnih godina financirat će se EU sredstvima. Poziv je namijenjen isključivo mikro i malim poduzećima i pet puta je veći nego u 2015. godini. Iznosi potpore su od 30.000,00 HRK do 300.000,00 HRK; intenzitet potpore od 65% za male do 85% za mikro poduzetnike.
  • Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima predviđeno 2.000 stipendija s iznosom od 18.000.000,00 HRK (9.000,00 HRK iznos godišnje stipendije).
  • Naukovanje za obrtnička zanimanja – 3.000.000,00 HRK od čega je iznos sredstava iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. 2.550.000,00 HRK (85%), a iznos nacionalnih sredstava 450.000,00 HRK (15%).

U mandatu ove Vlade kroz navedene Pozive ugovorena su bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu od ukupno 98.976.344,06 HRK, a potaknuta su ulaganja u ukupnom iznosu od preko 300 milijuna kuna (314.644.823,64 HRK). Korisnici su se kroz 19 ugovorenih projekata obavezali na otvaranje 237 radnih mjesta. Također je objedinjen zajednički poziv „Kompetentnost i razvoj MSP“ koji je najveći objavljeni natječaj za poduzetnike u ukupnom iznosu od 867 milijuna kuna, pri čemu se iznosi pojedinačnih potpora kreću od 300 tisuća kuna do 30 milijuna kuna.

Prvi sljedeći natječaj, čija se objava očekuje uskoro, je javni poziv za ciljane skupine gdje će novih 50 milijuna kuna biti osigurano iz Europskog socijalnog fonda za ciljne skupine kao što su žene, mladi, branitelji, osobe s invaliditetom. Najavljeni su i pozivi koji se pripremaju u kolovozu i rujnu:  152 milijuna kuna  za ulaganje u poduzetnička poslovna infrastruktura (Inkubatori) namijenjenih jedinicama  regionalne i lokalne samouprave i potpornim institucijama,  53 milijuna kuna za komercijalizaciju inovacija u poduzetništvu namijenjen inovativnim poduzećima, 38 milijuna kuna za poticanje internacionalizacije, 76 milijuna kuna za promociju poduzetništva, te 38 milijuna kuna za vođenje standarda i certificiranje.