Veliki poticaji za ribarstvo

Iako nema veliki udio u BDP-u, sektor ribarstva iznimno je bitan za Hrvatsku. Zbog sve veće važnosti sektora 5. studenog 2015. godine usvojen je Operativni program za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. čija je ukupna alokacija 348 milijuna eura.

Operativni program objedinjuje sve prioritete i ciljeve koji se trebaju ostvariti u sektoru ribarstva sufinanciranjem iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR). EFPR je financijski instrument koji je donijela Europska unija i promiče mnoge pozitivne aspekte pomorstva i ribarstva u RH. Između ostalog, potiče konkurentno, gospodarski održivo i društveno odgovorno ribarstvo i akvakulturu te promiče uravnotežen i uključiv teritorijalni razvoj područja u kojima se odvija ribarstvo i akvakultura. Ukupna financijska alokacija za ovaj Operativni program iznosi više od 348 milijuna eura, od čega 252 milijuna eura dolazi iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

„Ribarstvo nam je bitno za održavanje radnih mjesta na otocima, ali i u priobalju. Drago mi je što mogu najaviti da će se do kraja godine raspisati 11 novih natječaja koji su prvenstveno vezani uz kupnju opreme na ribarskim plovilima. Cilj nam je povećati sigurnost na radu ribara te čak i poboljšati kvalitetu proizvoda“, izjavio je ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Tomislav Tolušić.

Prepoznat je i gorući problem ribara u vezi iskrcavanja robe i priveza u ribarskim lukama i iskrcajnim mjestima. Zbog toga će do kraja godine biti raspisan i natječaj za izgradnju/modernizaciju/opremanje ribarskih luka i iskrcajnih mjesta što bi uz bespovratna sredstva Europske unije trebalo biti riješeno. Ostali natječaji vezani su za akvakulturu te za provedbu lokalnog razvoja vođenog zajednicom i tržišnih mjera. Natječaji će pridonijeti povećanoj produktivnosti i kvalitetnijem životnom standardu u sektoru ribarstva te osigurati stabilnije tržište.

Izvor: strukturnifondovi.hr