Uložite u primarnu zdravstvenu zaštitu

Objavljen je poziv kojim se planira poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini. Aktivnosti će se provoditi u 18 prihvatljivih županija, a cilj je omogućiti više dijagnostičkih i terapeutskih postupaka u tim bolnicama.

Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 171.800.000,00 kn i predstavljaju maksimalno 85% ukupnih prihvatljivih izdataka. Korisnici moraju osigurati minimalno 15% sufinanciranja.

U projektnom prijedlogu, prijavitelj (korisnik) je dužan navesti vlastite i/ili druge izvore sredstava i iznose. U slučajevima kada prijavitelj (korisnik) sredstva osigurava iz drugih izvora, osim Izjave prijavitelja, (Obrazac 1. Uputa) dužan je dostaviti odgovarajući pravno obvezujući dokaz (ugovor ili sporazum) o osiguranim sredstvima iz drugih izvora za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih izdataka projekta te maksimalnog iznosa bespovratnih sredstava koji može biti dodijeljen za financiranje prihvatljivih izdataka u okviru ovog Poziva. Prijavitelj (korisnik) je također dužan iz vlastitih sredstva ili vanjskim financiranjem (npr. kreditom), osigurati financiranje ukupnih neprihvatljivih izdataka projekta.

Prihvatljivi prijavitelji su županije koji su osnivači domova zdravlja i davatelji koncesija privatnim koncesionarima primarne zdravstvene zaštite.

Prihvatljive aktivnosti se odnose na nabavu dijagnostičko-terapijske i ostale medicinsko-tehničke opreme, edukacija liječnika priprema dokumentacije za infrastrukturne radove, izvođenje manjih infrastrukturnih radova.

Poziv se vodi kao ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga trajnog modaliteta do iskorištenja sredstava, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 31. prosinca 2020. godine. Najraniji mogući datum dostave/slanja projektnih prijedloga je 1. rujna 2016. godine.

Za više informacija kontaktirajte nas na info@tetida.eu