Ulaganje u zdravstvenu zaštitu na primarnoj razini

Ministarstvo zdravlja otvorilo je natječaj za ulaganja u zdravstvenu zaštitu na primarnoj razini. Prijaviti se mogu mala i srednja poduzeća, fizičke osobe i ustanove.

 

Opći cilj ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga je ulaganje u zdravstvenu i socijalnu infrastrukturu što pridonosi nacionalnom, regionalnom i lokalnom razvoju, smanjujući nejednakosti u smislu zdravstvenog statusa, promičući socijalnu uključenost, kulturne i rekreativne usluge te prelazak s institucionalne zaštite na skrb u zajednici.

Specifični cilj ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga je poboljšanje pristupa primarnoj i hitnoj zdravstvenoj zaštiti, s naglaskom na udaljena i deprivirana područja.

Prihvatljivi prijavitelji su pružatelji zdravstvene zaštite na primarnoj razini koji su dio Mreže javne zdravstvene službe te se nalaze na otoku ili u županiji čija je vrijednost indeksa razvijenosti manja od 75% prosjeka RH te u županiji čija je vrijednost indeksa razvijenosti između 75% i 100% prosjeka RH, koncesionari, Domovi zdravlja.

Prijavitelj se na Poziv mora prijaviti samostalno, bez partnerskih organizacija.

Prihvatljive aktivnosti za koncesionare:

 1. Nabava dijagnostičko-terapijske i ostale medicinsko-tehničke opreme u službi pružanja zdravstvene zaštite na primarnoj razini;
 2. Edukacija liječnika koja za ishod ima dobivanje ovlaštenja za samostalno obavljanje ultrazvučne dijagnostike (prihvatljivo samo kada je u aktivnosti 1 predviđena nabava UZV uređaja);
 3. Upravljanje projektom;
 4. Informiranje i vidljivost u svezi financijske pomoći od strane EU.

Prihvatljive aktivnosti za Domove zdravlja:

 1. Nabava dijagnostičko-terapijske i ostale medicinsko-tehničke opreme u službi pružanja zdravstvene zaštite na primarnoj razini;
 2. Edukacija liječnika koja za ishod ima dobivanje ovlaštenja za samostalno obavljanje ultrazvučne dijagnostike (prihvatljivo samo kada je u aktivnosti 1 predviđena nabava UZV uređaja);
 3. Manji infrastrukturni zahvati u cilju ispunjenja minimalnih uvjeta propisanih Pravilnikom o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme („Narodne novine“ broj 61/11 i 128/12);
 4. Priprema tehničke dokumentacije povezane sa građevinskim radovima dogradnje/rekonstrukcije/adaptacije u cilju ispunjenja minimalnih uvjeta propisanih Pravilnikom o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme („Narodne novine“ broj 61/11 i 128/12) (prihvatljivo samo u kombinaciji sa aktivnosti 3);
 5. Nadzor i kontrola nad građenjem (prihvatljivo samo u kombinaciji sa aktivnosti 3);
 6. Upravljanje projektom;
 7. Informiranje i vidljivost u svezi financijske pomoći od strane EU.

Ukupan budžet bespovratnih sredstava iznosi 140.600.000,00 kn. Financiranje se namjerava osigurati sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR). Stopa financiranja iznosi 85%. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti Domovima zdravlja je 500.000,00 kuna, a koncesionarima 40.000,00 kuna. Najviši iznos bespovratnih sredstava na raspolaganju domovima je 4.000.000,00 kuna, a koncesionarima 450.000,00 kuna.

Rok za podnošenje prijava počinje teći od 15. rujna 2015. i traje do objave odluke o obustavi trajnog Poziva.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@tetida.eu