U NAJAVI: Transformacija i jačanje konkurentnosti kreativnih industrija

Svrha natječaja

Cilj: jačanje kapaciteta kulturnih i kreativnih industrija za poslovanje na jedinstvenom digitalnom tržištu u skladu s novim regulatornim i zakonodavnim okvirom te razvoj novih inovativnih proizvoda i usluga što će doprinijeti kulturnoj i medijskoj raznolikosti i pluralizmu.

Prihvatljivi prijavitelji

Mikro, mala i srednja poduzeća, ustanove u kulturi kojima nije osnivač tijelo javne vlasti, umjetničke organizacije te fizičke osobe koje profesionalno obavljaju umjetničku djelatnost i umjetničke organizacije s područja:

ARHITEKTURA

71.11 Arhitektonske djelatnosti

DIZAJN

74.10 Specijalizirane dizajnerske djelatnosti

ELEKTRONIČKI MEDIJI

60.10 Emitiranje radijskog programa

60.20 Emitiranje televizijskog programa

63.12 Internetski portali

FILM

59.11 Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa

59.12 Djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova, videofilmova i televizijskog programa

59.13 Distribucija filmova, videofilmova i televizijskog programa

59.14 Djelatnosti prikazivanja filmova

FOTOGRAFIJA

74.20 Fotografske djelatnosti

GLAZBA I IZVEDBENE UMJETNOSTI

18.20 Umnožavanje snimljenih zapisa

59.20 Djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa

90.01 Izvođačka umjetnost

90.02 Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti

IZDAVAŠTVO

58.11 Izdavanje knjiga

58.13 Izdavanje novina

58.14 Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija

58.19 Ostala izdavačka djelatnost

74.30 Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača

47.61 Trgovina na malo knjigama u specijaliziranim prodavaonicama

MUZEJI, KNJIŽNICE I BAŠTINA

91.01 Djelatnosti knjižnica i arhiva

91.02 Djelatnosti muzeja

VIDEOIGRE – prihvatljiva su poduzeća za izradu videoigara koja mogu dokazati iskustvo u proizvodnji komercijalno distribuiranih videoigara u periodu od 1.1.2019. do datuma objave Poziva. Prijavitelj mora dostaviti poveznicu na jednu od prethodno objavljenih videoigara na distribucijskoj platformi na kojoj poduzeće mora biti navedeno kao proizvođač videoigre ili doprinos poduzeća proizvodnji videoigre prijavitelj dokazuje kopijom ugovora o proizvodnji videoigre.  

58.21 Izdavanje računalnih igara

62.01 Računalno programiranje

UMJETNOST

90.03 Umjetničko stvaralaštvo

90.04 Rad umjetničkih objekata

UMJETNIČKI I TRADICIJSKI OBRTI – niže navedene djelatnosti su prihvatljive samo ako ih obavljaju obrti koji imaju status tradicijskog, odnosno umjetničkog obrta i navedeni su na Popisu tradicijskih i umjetničkih obrta koji je objavljen na mrežnim stranicama Hrvatske obrtničke komore (https://www.hok.hr/cehovi-i-sekcije/tradicijski-i-umjetnicki-obrti/popis-obrta).

15.12 Proizvodnja putnih i ručnih torba i slično, sedlarskih i remenarskih proizvoda

16.29 Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala

23.41 Proizvodnja keramičkih proizvoda za kućanstvo

23.49 Proizvodnja ostalih proizvoda od keramike

31.12 Proizvodnja nakita i srodnih proizvoda

32.13 Proizvodnja imitacije nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda

32.20 Proizvodnja glazbenih instrumenta.

Prihvatljive aktivnosti/troškovi

GRUPA A

 1. Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu:
 • Troškovi nabave, instalacije i puštanja u rad za korištenje:
 • Digitalnih strojeva, alata i opreme za automatizaciju procesa i za proizvodnju i razvoj proizvoda, sadržaja i usluge u različitim formatima kao i digitalnih alata za dijeljenje i korištenje proizvedenih dobara
 • Tehnologije namijenjene komunikaciji, sigurnosti i/ili tehnologije opće namjene za potrebe provedbe projekta
 • Troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver)
 • Nabava nematerijalne imovine u obliku patenata, autorskih prava, licencija, znanja i drugih vrsta intelektualnog vlasništva
 1. Troškovi ulaganja u materijalnu imovinu koji uključuju troškove prilagodbe i opremanja prostora za digitalnu transformaciju:
 • Trošak radova preuređenja i/ili modernizacije zgrade ili poslovnih prostora u kojima će se provoditi projektne aktivnosti
 • Trošak opremanja prostora za digitalnu transformaciju
 1. Usluge izrade planova i strategija digitalizacije poduzeća, organizaciju poslovanja, automatizaciju procesa i sl.

     4.  Troškovi predavača za sate tijekom kojih su predavači sudjelovali u obuci

     5. Troškovi nastali za najam, uređivanje i vođenje štanda pri sudjelovanju poduzetnika na određenom sajmu povezano s projektom

     6. Aktivnosti provedbe projekta: troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu projektnog prijedloga, upravljanja projektom, trošak revizije projekta, usluge izrade projektno tehničke dokumentacije, troškovi plaća osoblja, neizravni troškovi, trošak promidžbe i vidljivosti

GRUPA B

 • Aktivnosti provedbe projekta: troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu projektnog prijedloga, upravljanja projektom
 • Nabava novih strojeva
 • Troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver)
 • Nabava nematerijalne imovine
 • Troškovi plaća osoblja
 • Troškovi predavača za potrebe usavršavanja djelatnika
 • Troškovi nastali za najam, uređivanje i vođenje štanda pri sudjelovanju poduzetnika na određenom sajmu povezano s projektom
 • Troškovi preuređenja, i/ili modernizacije zgrade ili poslovnih prostora
 • Neizravni troškovi
 • Troškovi promidžbe i vidljivosti

OBAVEZNA AKTIVNOST: Unapređenje postojećih procesa i organizacije poslovanja i/ili uspostava novih inovativnih poslovnih modela s ciljem digitalne transformacije i prilagodbe poslovanja na jedinstvenom digitalnom tržištu

Iznos i intezitet potpore

Ukupna alokacija: 26.544561,68 EUR

GRUPA A:

Minimalni iznos potpore: 39.816,84 EUR 

Maksimalan iznos potpore: 995.421,06 EUR

GRUPA B: 6.636.140,42 EUR

Minimalni iznos potpore: 13.272,28 EUR

Maksimalan iznos potpore: 200.000,00 EUR 

GRUPA A

REGIONALNA POTPORA:

 • Grad Zagreb: mala poduzeća 55% / srednja poduzeća 45%
 • Panonska Hrvatska: mala poduzeća 70% / srednja poduzeća 60%
 • Sjeverna Hrvatska: mala poduzeća 70% / srednja poduzeća 60%
 • Jadranska Hrvatska: mala poduzeća 60% / srednja poduzeća 50%

POTPORE ZA SAVJETODAVNE USLUGE U KORIST MSP-OVA

 • do 50%

POTPORE MSP-OVIMA ZA SUDJELOVANJE NA SAJMOVIMA

 • do 50%

POTPORE ZA USAVRŠAVANJE

 • do 70%

POTPORE MALE VRIJEDNOSTI – DE MINIMIS

 • do 50%

GRUPA B: do 85%

Jačanje kapaciteta kulturnih i kreativnih industrija za poslovanje na jedinstvenom digitalnom tržištu