U najavi: Tranformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija

Cilj: jačanje kapaciteta kulturnih i kreativnih industrija, razvoj novih inovativnih proizvoda i usluga za kulturni i medijski pluralizam

Prihvatljivi prijavitelji: mikro, mala i srednja poduzeća te druge fizičke i pravne osobe (a da osnivač nije tijelo javne vlasti), koje djeluju u kulturnim i kreativnim industrijama u sljedećim područjima:

 • arhitektura, audiovizualne djelatnosti (uključujući videoigre), mediji i baština, dizaj, izvedbene umjetnosti knjiga i nakladništvo, primijenjene i vizualne umjetnosti

Ukupna sredstva: 250.000.000,00 kn

Visina subvencije: 100.000,00 – 7.500.000,00 kn

Prihvatljive aktivnosti i troškovi GRUPE A:

 • Gradnja i rekonstrukcija te uređenje uključujući energetsku obnovu
 • Novi strojevi, oprema, alat, informatičko-komunikacijska i audio/video rješenja (softver i hardver)
 • Neizravni troškovi po fiksnoj stopi od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja
 • Nabava nematerijalne imovine (patenati, autorskih prava, znanja, itd.)
 • Uporabne dozvole i energetski certifikat
 • Plaće osoblja i komunalni doprinos
 • Troškovi najma, uređivanja i vođenja štanda pri sudjelovanju na sajmu ili izložbi povezano s projektom
 • Troškovi obuke, predavačai polaznika koji su izravno povezani s projektom usavršavanja
 • Izrada planova i strategija digitalizacije poduzeća, dokumentacije za nabavu, stručni nadzor građenja
 • Savjetodavne usluge povezane s projektom usavršavanja
 • Upravljanje projektom te plaće osoblja koje će raditi na provedbi projekta


Prihvatljive aktivnosti i troškovi GRUPE B:

 • Održavanje, preuređenje i/ili modernizacija zgrade, poslovnih prostora, drugih objekata i pripadajuće parcele uključujući energetsku obnovu te neizravne troškove po fiksnoj stopi od 7% prihvatljivih izravnih troškova projekta
 • Novi strojevi, oprema, alat
 • Informatičko-komunikacijska i audio/video rješenja (softver I hardver)
 • Nabava nematerijalne imovine (patenti, autorska prava, znanja, itd.)
 • Plaće osoblja koje će raditi na provedbi projekta
 • Najam, uređivanje i vođenje štanda usluge izrade planova i strategija digitalizacije i organizacije poslovanja
 • Troškove povezane s predavačima i polaznicima za potrebe usavršavanja
 • Troškove savjetodavnih usluga povezanih s usavršavanjem
 • Usluge vanjskih stručnjaka za pripremu projektnog prijedloga, upravljanje projektom, za pripremu i provođenje postupaka nabave
 • Usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije