U najavi Javni poziv “Energetska obnova obiteljskih kuća”

Rujan 2023.

Cilj

Povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća i smanjenje potrošnje energije i emisije CO2 u atmosferu

Ukupna sredstva

Energetska obnova obiteljskih kuća sufinancirat će se iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 60% opravdanih troškova, a procjenjuje se trošak sredstava od 5.25 milijardi kuna.

Intenzitet potpore

Pojedinačna mjera (bespovratno do 40% prihvatljivih troškova)
– prijava samo jedne mjere (npr. samo izmjena vanjske stolarije grijanog prostora, ili samo ugradnja izolacije vanjske ovojnice ili samo ugradnja sustava grijanja ili samo fotonaponske elektrane)

Integralna energetska obnova (do 60%)
– kombinacija više mjera energetske obnove, a obavezno uključuje jednu ili više mjera na vanjskoj ovojnici grijanog prostora obiteljske kuće

Dubinska energetska obnova (do 80%)
– mjere energetske učinkovitosti na ovojnici grijanog prostora i tehničkim sustavima

Sveobuhvatna energetska obnova (do 80%)
– optimalne mjere unapređenja postojećeg stanja obiteljskih kuća, te osim mjera energetske obnove obiteljske kuće uključuje i mjere poput povećanja sigurnosti u slučaju požara, mjere za osiguravanje zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta, mjere za unaprjeđenje ispunjavanja temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti  zgrade, posebice radi povećanja potresne otpornosti zgrade

Uvjeti:

 • zakonito izgrađena, s pravomoćnim dokumentima kojima se dokazuje legalnost (rješenje o izvedenom stanju ili uporabna dozvola)
 • vlasnik, ili barem jedan od suvlasnika mora imati prijavljeno prebivalište na toj adresi najmanje 30 dana prije objave Poziva
 • vlasnik, niti suvlasnik ne smije biti pravna osoba
 • kuća do 600 m2 BPP (bruto podne površine)
 • najmanje 50% BPP namijenjeno za stanovanje
 • najviše 3 stambene jedinice
 • energetski razred: D ili lošiji za kontinentalnu, C ili lošiji za primorsku Hrvatsku
 • energetski razred ako je prijava za ugradnju solarne elektrane: C ili bolje za kontinentalnu B ili bolje za primorsku Hrvatsku (bez prijave za sufinanciranje toplinske zaštite vanjske ovojnice
 • obnovom se ne smije promijeniti neto građevinska površina
 • obiteljska kuća ne smije imati narušenu mehaničku otpornost i stabilnost konstrukcijskih elemenata
 • podnositelj zahtjeva mora biti fizička osoba i ujedno vlasnik, ili suvlasnik

Za FNE (fotonaponske elektrane) potrebno:
a) glavni projekat
b) odobrenje glavnog projekta (za zaštićena kulturna dobra)
c) obavijest o mogućnosti priključenja na mrežu kućanstva s vlastitom proizvodnjom ili Elektroenergetsku suglasnost ili Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na mrežu, u slučaju ugradnje sustava u
mrežnom radu
d) ukoliko se postavlja na pomoćnu građevinu uz obiteljsku kuću, potrebno je i za pomoćnu građevinu dostaviti važeći dokaz legalnosti te ZK izvadak čestice kojim se dokazuje da je prijavitelj knjižni vlasnik

Prihvatljive aktivnosti

 1. Toplinska zaštitu ovojnice grijanog prostora (vanjskog zida, krova ispod kojeg je grijani prostor, stropa iznad kojeg je hladni prostor, ukopanih dijelova i poda)
  Bespovratno do 60% opravdanih troškova, tj. do 60.000 kn
 2. Zamjena postojeće stolarije ovojnice grijanog prostora novom (uključuje ulazna vrata, rolete, škure, klupčice, obradu špaleta)
  Bespovratno do 60% opravdanih troškova, tj. do 60.000 kn
 3. a) Toplinska zaštita ovojnice grijanog prostora + b) Ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije (sunčani toplinski pretvarači, tj. kolektori (solarni paneli), sustavi na drvnu sječku/pelete (kotlovi na biomasu), dizalice topline i fotonaponski pretvarači/paneli).
  Bespovratno do 60% opravdanih troškova, tj. do 204.000 kn
 4. Ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije (samo točka 3.b)
  Bespovratno 40-80% opravdanih troškova, tj. 36.500 – 73.000 kn

Neprihvatljive aktivnosti

 • Sufinanciranje elaborata energetskim certifikatorima
 • Energetska obnova novih kuća koje su izgradnji, ili nedovršene, tj. bez dokumenta o legalnosti objekta. Ukoliko je izgradnja kuće pri kraju, najranije što se možete prijaviti je kada dobijete uporabnu dozvolu.
 • Energetska obnova potkrovlja, ukoliko direktno ispod krova nije grijan i u papirima vidljivo legalan stambeni prostor
 • Djelomična energetska obnova dijelova ovojnice. Npr. nije moguće staviti termo fasadu samo na sjeverni dio kuće, a ostale dijelove kuće ostaviti bez termo izolacije, ili zamijeniti samo 3 prozora. Moguće je mijenjati dijelove ovojnice, pod uvjetom da dijelovi ovojnice koji ostaju netaknuti zadovoljavaju uvjete energetske učinkovitosti. Npr., prošle godine ste stavili fasadu i/ili stolariju na sjeverni dio kuće, a ove godine želite uz poticaj energetske obnove dovršiti radove na kući.

Engergetska obnova obiteljskih kuća

Kontakt: anita@tetida.eu