Tetida – partner u klasterizaciji

·       Tko smo?

Tvrtka Tetida d.o.o. bavi se konzultantskim uslugama s fokusom na apliciranje za sredstva iz fondova EU, podizanje razine učinkovitosti i projektno vođenje. Stručni tim Tetide čine zaposlenici koji imaju 16 godina iskustva u projektnom vođenju, 8 godina iskustva u pridobivanju sredstava iz strukturnih fondova EU i 20 godina iskustva u postavljanju profesionalnih prodajnih i proizvodnih sistema. Vlasnik tvrtke Simon Ferjuc, diplomirani je ekonomist koji je svoje poslovanje iz Slovenije prenio u Hrvatsku pa svoje bogato iskustvo u provođenju projekata primjenjuje u našem okružju.  Tetida je suosnivač klastera Sinjske Alke te Mreže za održivi razvoj Hrvatske. U tijeku je nekoliko procesa osnivanja klastera koje že programski voditi stručnjaci Tetide. Svi klasteri se vežu na brend lokalne zajednice u kojoj se postavljanju dok proizvođački funkcioniraju na canvas modelu. Više na www.tetida.eu

·       Zašto klasteri?

Promjene na globalnom tržištu, porast konkurencije i promjene u poslovanja stvaraju nove izazove za mala i srednja poduzeća koja udruživanjem u klastere mogu konkurirati većim poduzećima. Regionalna specijalizacija i međunarodna konkurentnost lokalnih poduzeća uvjetuje stvaranje novih pravila poslovanja, ali i novih organizacijskih oblika. Jedan od takvih oblika su i klasteri koji omogućuju formalne i neformalne odnose, podjelu odgovornosti, ali i dodatne poticaje iz fondova Europske unije.

Ključnu ulogu u formiranju klastera imaju institucije kao što su regionalne razvojne agencije, znanstveno-istraživački centri, udruge jer se time ostvaruje decentralizacija poslovnih funkcija. Klasteri omogućuju bolji protok informacija i brže prilagodbe tržišnim i društvenim promjenama.

Europa je davno prepoznala važnost ovakvog udruživanja. Europska unija posebno naglašava jasne stavove o važnosti klastera u gospodarskom razvitku. Zahvaljujući razvoju klastera mnoge su europske regije razvile svoje komparativne prednosti u specijaliziranim proizvodima i uslugama kao što su na primjer financijske usluge Londona, petrokemijski proizvodi u Antwerpenu i cvijeće u Nizozemskoj. Inicijative za razvoj klastera počele su na području Španjolske, Italije i Francuske. Europska komisija također razvija programe koji utječu na razvoj klastera te ih podupire snažno u okviru Kohezijske politike EU-a.

Baskijska regija bila je jedna od prvih regija koja je primijenila politiku poticanja klastera u okviru svoje ekonomske politike te je postala jedna od najbogatijih regija Španjolske. U Italiji grad Biella razvojem klastera postao je vodeći svjetski centar tekstilne industrije. Bitno je spomenuti da je 2005. zabilježeno da 92% izvoza Cipra potječe iz 7 klastera, dok 19 poljskih klastera čini 69% izvoza Poljske. Najviše vrsta klastera do sada je formirano u Njemačkoj i u Španjolskoj (36 vrsta).

Baza podataka o klasterima na stranici http://www.clusterobservatory.eu/index.html daje uvid u broj klastera, vrste i kategorizaciju.

Klasteri u hrvatskom gospodarstvu su pokretači novog zapošljavanja, dovode do povećanja konkurentnosti regija i povećavaju međusobno povjerenje sudionika u klasterima. S tim u vezi, inicijative za razvoj klastera i sam njihov razvoj od izuzetnog su značaja za daljnji rast i razvoj gospodarstva. Strategija razvoja klastera treba realizirati glavne ciljeve kao što su povećanje izvoza i pristupa novim tržištima, uvođenje novih tehnologija, poboljšanje uvjeta za inovacije i povezivanje sektora.

·       Kako krenuti?

Potrebno je ozbiljnom SWOT analizom utvrditi ima li projekt potencijal da se razvija kroz organizacijski oblik klastera. U tome mogu pomoći savjetnici Tetide d.o.o. Ipak bitno je da inicijator ima jasno istaknut strateški cilj koji se nakon analize dodatno dorađuje te se obogaćuje taktikama i poslovnim planom. Nužno je poduzeti i sve pravne, administrativne i financijske predradnje kroz koje vas također vodi savjetnik prema terminskom planu koji se dogovara pri samom sklapanju ugovora.

Najbitnije je istaknuti da Tetida s vama surađuje kao s partnerom koji za svaki korak snosi određenu odgovornost, ali i benefit ukoliko je predan i uključen u sam projekt od početka.

·       Kako financirati?

Projekti koji se mogu financirati ili za koje se mogu davati jamstva u sklopu Junckerova plana, odnosno Europskog fonda za strateške investicije (EFSI), moraju biti ekonomski isplativi, u skladu s EU prioritetima i moraju se ispuniti uvjeti za financiranje iz EU proračuna ili EIB-a.