Tetida na Tjednu EU fondova

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije u suradnji s drugim partnerskim institucijama organiziralo je „Tjedan EU fondova“ koji se od 7. do 11. ožujka održavao u Kongresnom centru Forum Zagreb.

Ministarstvo je nacionalno tijelo odgovorno za koordinaciju informativnih i obrazovnih aktivnosti o korištenju europskih strukturnih i investicijskih fondova. Svrha ovakvih događanja je povezivanje i informiranje svih zainteresiranih jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave, nevladinih organizacija i znanstvenog sektora. U okviru svakog tematskog dana predstavljene su mogućnosti financiranja iz različitih područja kao i primjeri dobre prakse.

U petak 11. ožujka 2016. prezentiran je program ruralnog razvoja i program za pomorstvo i ribarstvo u organizaciji Ministarstva poljoprivrede. Nakon prezentacije Mjere 7 Programa ruralnog razvoja održana je panel diskusija na kojoj je uz predstavnike ministarstva, banaka i ostalih institucija sudjelovao i predstavnik Hrvatska zajednice županija, Željko Kraljičak, zamjenik župana Osječko- baranjske županije.

Jedinice lokalne samouprave moći će iz Mjere 7 financirati ulaganja u nerazvrstane ceste, vodoopskrbu, ali i infrastrukturu za slobodno vrijeme i razvoj kulturnih aktivnosti. Predstavnici banaka pojasnili su na koji način mogu pomoći općinama u zatvaranju financijske konstrukcije dok su predstavnici konzultanata i razvojnih agencija imali gotovo identične zahtjeve: pojednostavljenje procedura i ubrzavanje objave natječaja.

Direktor tvtke Tetida d.o.o. Simon Ferjuc istaknuo je kako je HUP- ova sekcija EU konzulatana  uvijek spremna  na aktivnu suradnju s ministarstvom i zajedničko rješavanje problema koji se pojavljuju u pripremi i provođenju natječaja. Naglasio je da se razvoj lokalne zajednice ne može gledati samo kroz prizmu mjere 7 PRR. Naime i kroz druge programe, Obzor 2020, prekograničnu suradnju moguće je financirati projekte lokalne zajednice. Ministarstvo je u toku rasprave najavilo pojednostavljenje procedura te objavu natječaja u prvoj polovici 2016. godine.

IMG_5514

IMG_5515

IMG_5518