Snažan poticaj inovatorima

Instrument za mala i srednja poduzeća koji se provodi u okviru programa Obzor 2020, započeo se provoditi u ožujku 2014.  Radi se o programu izričito namijenjenom mikro, malim i srednjim poduzećima, a namjena mu je poduprijeti sve inovativne projekte koji pokazuju visok stupanj razvoja, rasta i internacionalizacije.

To je idealna pomoć poduzećima kako bi premostili raskorak između razvoja i istraživanja te komercijalizacije inovacija. Financijski plan projekta može biti u rasponu od 1 do 3 milijuna eura te poduzetnici mogu ostvariti čak 70% povrata uloženih sredstava. Prijava se provodi u tri faze koje obuhvaćaju izradu osnovnog inovacijskog poslovnog plana, izradu prototipa, testiranja, analizu tržišta, ali i promociju i komercijalizaciju proizvoda na tržištu.

Poduzeća mogu prijaviti i pojedinačne faze što je odlično za one koji su već na pola puta da komercijaliziraju svoju inovaciju.

Prioritetne teme natječaja su transport, medicina, područje nanotehnologije, ali i eko-inovativna proizvodnja i prerada hrane kao i sektor informacijsko-komunikacijskih tehnologija. Natječaj još traje tako da svi kreativci imaju vremena prijaviti se i ostvariti vrijedan financijski poticaj.