Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – ulaganja u proizvodnju povrća u zaštićenom prostoru – plasteniku

Datum završetka natječaja: 30.04.2021.

Ukupan proračun 150.000.000,00 HRK

Svrha Natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru povrća u zaštićenim prostorima – plastenicima.

Prihvatljivi korisnici:
fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 6.000 EUR SO – 250.000 EUR SO

proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija za sektor relevantan za ovaj

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR. Najviša visina javne potpore po projektu iznosi 150.000 EUR.

Intenzitet javne potpore:
Do 50 % (Europska unija sudjeluje sa 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15% udjela)
Intenzitet potpore po projektu može se uvećati za dodatnih 20% u sljedećim slučajevima:
a. ulaganje provodi mladi poljoprivrednik ili
b.ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima

Najveći intenzitet kombinirane potpore ne smije biti veći od 70 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta.