Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog Ministarstva gospodarstva, usvojila je, 26. kolovoza 2015. godine, Akcijski plan za smanjenje administrativnog opterećenja gospodarstva.

Ministarstvo gospodarstva je u okviru tzv. Europskog semestra horizontalno odgovorno za poticanje reforme poslovnog okruženja i regulatornog okvira za gospodarstvo, shodno smjernicama i preporukama Europske komisije, na kojima se temelji Nacionalni program reformi 2015. Temelj za provedbu navedene reforme je EU politika za bolje propise u gospodarstvu i pravni okvir za liberalizaciju unutarnjeg tržišta usluga EU, koje predstavljaju prioritet gospodarske politike EU za konkurentnost i rast.

Akcijski plan je važan korak prema reformi poslovnog okruženja koji ima za cilj smanjenje administrativnog opterećenja gospodarstva, slijedom mjerenja troška regulacije, kako bi što više kapitala ostalo poslovnim subjektima.

Ministarstvo gospodarstva već provodi, u suradnji s poslovnom zajednicom, nadležnim tijelima državne uprave i Europskom komisijom, identifikaciju i poticanje smanjenja administrativnih opterećenja, odnosno uklanjanja regulatornih prepreka slobodi poslovanja, pogotovo u okviru već započete reforme tržišta usluga. Obzirom da su administrativna opterećenja gospodarstva i regulatorne prepreke poslovanju, kao i mjere za povećanje konkurentnosti gospodarstva, u nadležnosti mnogih tijela državne uprave potrebna je odgovarajuća razina horizontalne koordinacije na višoj razini. Stoga je Ministarstvo gospodarstva Vladi RH predložilo Radnu skupinu za poslovnu klimu i privatne investicije kao nositelja horizontalne koordinacije mjera za smanjenje administrativnog opterećenja gospodarstva. Također, boljem donošenju novih propisa i sprječavanju stvaranja novih administrativnih opterećenja gospodarstva pridonosit će sljedeći, već uspostavljeni, sustavi: 1. procjene učinka propisa (PUP), 2. Središnji portal za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću “e-Savjetovanja” i 3. suradnja tijela državne uprave prilikom davanja mišljenja na propise, prije slanja u proceduru Vlade RH.

Kao podrška poticanju smanjenja administrativnog opterećenja gospodarstva, Uprava za trgovinu i unutarnje tržište Ministarstva gospodarstva je u suradnji s Agencijom za investicije i konkurentnost provela pilot projekt uvođenjaStandard Cost Model (SCM) metodologije za mjerenje administrativnog opterećenja gospodarstva. SCM se koristi u gotovo svim državama članicama EU i OECD. Primjena SCM metodologije može potaknuti rast gospodarstva, ukoliko rezultira konkretnim mjerama smanjenja administrativnih opterećenja slobodi poslovanja i privatnim investicijama. Smanjenje administrativnog opterećenja gospodarstva otvara prostor za povećanje vremena i novca koje gospodarski subjekti imaju za svoje dobrovoljne aktivnosti na tržištu, kako bi povećali produktivnost, zapošljavanja, povrat investiranog kapitala i profitabilnost.

Akcijskim planom za smanjenje administrativnog opterećenja gospodarstva žele se postići sljedeći ciljevi:
1. smanjenje administrativnog opterećenja za 20% u području trgovine i posredovanja u prometu nekretnina;
2. smanjenje administrativnog opterećenja za 20% u 6 novih regulatornih područja relevantnih za gospodarstvo: pokretanje posla tj. registracija poslovnog nastana d.o.o./j.d.o.o. i obrta, gradnja, zaštita na radu, obnovljivi izvori energije te sanitarni i zdravstveni uvjeti.
Navedena područja odabrana su u suradnji s Hrvatskom udrugom poslodavaca, kao glavnim partnerima u projektu, a važna su za provedbu olakšanja uvjeta poslovanja shodno Doing Business metodologiji Svjetske banke.

Izvor: mingo.hr