Raspisivanje natječaja za podmjeru 6.1.

Raspisivanje natječaja za podmjeru 6.1. potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima je planirano za 28.rujna 2015. godine i trajat će do 23. prosinca 2015., kako doznajemo iz Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Riječ je o podmjeri gdje korisnicima stoji na raspolaganju do 50.000 eura bespovratnih sredstava iz Fonda za ruralni razvoj, od čega se 30% isplaćuje avansno, nakon prihvaćanja poduzetničkog projekta. Na spomenuti natječaj se mogu javiti poljoprivrednici koji su stariji od 18 godina i mlađi od 40 godina te koji posjeduju odgovarajuća stručna znanja i vještine te su po prvi put na poljoprivrednom gospodarstvu postavljeni kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva.

Šansa za mlade farmere

Osnovni uvjet jest da svatko tko se javlja na natječaj mora izraditi poslovni plan gdje definira ciljeve koje je dužan ostvariti. Poljoprivredno gospodarstvo za koje korisnik traži potporu pripada ekonomskoj veličini iskazanoj od 8.000 eura do 49.999 eura. Uvjet je da korisnik ne smije biti registriran kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva duže od 18 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za potporu. Prednost će imati nezaposlene osobe.

50.000 eura bespovratnih sredstava

Obaveza korisnika bespovratnih sredstava jest ostati nositelj poljoprivrednog gospodarstva i biti registriran u Registru poreznih obveznika kao porezni obveznik po osnovi plaćanja poreza na dobit ili dohodak i obveznik socijalnih doprinosa (mirovinsko i zdravstveno osiguranje) po osnovi poljoprivrede u skladu s nacionalnim zakonodavstvom najmanje pet godina nakon konačne isplate potpore iz ove mjere.

Potencijalni korisnicima putem ove mjere na raspolaganju stoji širok spektar aktivnosti za jačanjekonkurentnosti obiteljskog gospodarstva: od kupnje sadnog materijala, domaćih životinja, poljoprivredne opreme i mehanizacije, zemljišta, poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta, uređenje postojećih višegodišnjih nasada. U prihvatljive aktivnosti spadaju i marketinške aktivnosti kao i dodatna edukacija poljoprivrednika. Prihvatljiv aktivnost je i financiranje operativnih aktivnosti OPG-a.

1.475 prijava na podmjeru 6.3

Mjera 6. programa ruralnog razvoja najzanimljivija je hrvatskim OPG-ovcima i njena uloga je ojačati njihovu gospodarsku snagu. Na natječaj za podmjeru 6.3 potpora razvoja malih poljoprivrednih gospodarstava pristiglo je 1.475 prijava. Visina potpore je 15.000 eura, dakle radi se od potpori u iznosu od 22,125 milijuna eura. Prijave su u obradi, a po završetku obrade rezultati će biti javno objavljeni na web stranici Agencije za plaćanja.

Sedam natječaja u rujnu

rujnu listopadu očekuje se raspisivanje sedam natječaja koji se vežu na Program ruralnog razvoja. Jesenska sezona starta s već najavljenim natječajem za podmjeru 6.1.

Uslijedit će natječaj za podmjeru 4.1. potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva i podmjeru 4.2.potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda.

Nakon toga slijede natječaji za tip operacije 1.1.3. strukovno osposobljavanje za mlade poljoprivrednike i tip operacije 2.1.4. savjetovanje mladih poljoprivrednika.

Za listopad su najavljeni natječaji za podmjeru 7.2 ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije i podmjeru 7.4. ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu.