RASPISAN NATJEČAJ ZA PODMJERU 5.2.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisala je u Narodnim novinama br. 40/15 od dana 10. travnja 2015. Natječaj za podnošenje zahtjeva za potporu iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) za Podmjeru 5.2 „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“ za područja sukladno odlukama o proglašenju elementarnih nepogoda.

Predmet natječaja je dodjela sredstava sukladno uvjetima propisanim Pravilnikom o provedbi mjere 5 „Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti“, podmjere 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“ iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 112/2014).

Prihvatljivi korisnici su korisnici sukladno članku 5. Pravilnika – fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi, a koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom i Natječajem.

Natječaj traje do 10. lipnja 2015.