Raspisan javni poziv za sufinanciranje izrade dokumentacije za pripremu EU projekata u općinama i gradovima

Koprivničko-križevačka županija je 18. siječnja raspisala javni poziv namijenjen općinama za kapitalni projekt T 100050 – sufinanciranje izrade dokumentacije za pripremu EU projekata.

Projektom se želi osnažiti kapacitet općina i gradova u pripremi projekata koji će se prijaviti na natječaje za financiranje u okviru programa Europske unije ili nacionalnih izvora financiranja, te postići veća pripremljenost projekata na području Županije.

Temeljem ovog javnog poziva sufinancirat će se 50 % troškova izrade projektno-tehničke dokumentacije maksimalno do 150 tisuća kuna po projektu, ovisno o razvijenosti općine. Isto tako sufinancirati će se i 50 % troškova izrade popratne dokumentacije potrebne za prijavu projekata, maksimalno do 50 tisuća kuna. U 2016. godini intenzitet potpore povećan je u odnosu na proteklo razdoblje kad se sufinanciralo 30% troškova.

Prednost kod dodjele sredstava imat će općine s nižom vrijednošću indeksa razvijenosti te projekti koji doprinose stvaranju dodatne vrijednosti i razvoju gospodarstva, unapređenju osnovne komunalne infrastrukture i poboljšanju društvenog života. Sve zainteresirane općine i gradovi zahtjev mogu podnijeti do 19. prosinca 2016. godine, odnosno do utroška sredstava.

Informacije o uvjetima natječaja i potrebnoj dokumentaciji mogu se dobiti u Odsjeku za međunarodnu suradnju i europske fondove ili na web stranici: http://kckzz.hr/javni-poziv-za-kapitalni-projekt-t-100050-sufinanciranje-izrade-dokumentacije-za-pripremu-eu-projekata-u-jedinicama-lokalne-samouprave/.

Tijekom 2015. godine preko ovog programa sufinancirana je priprema 11 projekata u općinama i gradovima na području naše Županije, odnosno za toliko projekata je ishođena građevinska dozvola ili drugi odgovarajući dokument čime su ovi projekti pripremljeni za prijavu na natječaje koji financiraju izvođenje radova. Također je sufinancirana izrada dvije studije izvodljivosti, temeljem kojih su projekti prijavljeni za financiranje iz odgovarajućih fondova. Ukupno za ovu namjenu općinama i gradovima iz proračuna KKŽ uplaćeno je 382 tisuće kuna.