Radionice za izradu Lokalne razvojne strategije

Tijekom mjeseca listopada pristupilo se aktivnostima koje prethode pisanju i kreiranju Lokalne razvojne strategije za razdoblje 2014.-2020. Naime, u okviru Podmjere 19.1. Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020. LAG-u „PODRAVINA” je omogućeno povlačenje sredstava za pisanje Lokalne razvojne strategije. Strategija je potrebna kako bi se definirali ciljevi, prioriteti i mjere koji se žele postići u razdoblju od sedam godina.

Vodeći se LEADER pristupom odozdo prema gore, putem radionica, kontaktirat će se svi zainteresirani građani, popisati njihove ideje i ugraditi ih u strategiju. Anketirano je stanovništvo svih općina na području LAG-a, te su svi pozvani na dostavu svojih projektnih ideja.

Tako su do sada odrađene radionice na području Đurđevca, Podravskih Sesveta ( za stanovnike općina Podravske Sesvete i Kloštar Podravski), Ferdinandovca (za stanovnike općina Ferdinandovac i Kalinovac), Molvama (za stanovnike općina Molve i Novo Virje) i Novigradu Podravskom (za stanovnike općina Novigrad Podravski i Koprivnički Bregi).

Slijede još radionice u Hlebinama, Koprivničkom Ivancu i Virju.
Tijekom radionica Maja Borko, Lidija Vesenjak i Ana Melnjak iz tvrtke Tetida d.o.o. odradile su prezentacije u kojima se obrađuje problematika prikupljanja podataka o analizi stanja pojedinih općina, te smjerovi budućeg razvoja.