Radionica o mogućnostima korištenja EU fondova i korištenju županijskih subvencija za JLS

U prostorijama Županije je u petak 14. studenoga održana radionica o mogućnostima korištenja EU fondova za razvoj općina, namijenjena ciljano za jedinice lokalne samouprave. Radionici su se odazvali predstavnici većine općina, a prisutne je uvodno pozdravio pročelnik UO za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju Marijan Štimac.

“Namjera Koprivničko-križevačke županije je jačanje izvora sredstava za pomoć JLS, isključivo namijenjene za sufinanciranje projektne i tehničke dokumentacije i drugog dijela pripreme dokumentacije koji su potrebni za apliciranje” rekao je Štimac. Istaknuo je kako je program ruralnog razvoja dobio određeni broj primjedbi od kojih je polovica dosad otklonjena te da ni jedna mjera neće biti ukinuta, već će biti samo odgođeni javni pozivi.

Cilj radionice bila je najava natječaja za korištenje sredstava EU fondova namijenjenih ruralnim područjima, te predstavljanje mogućnosti za iskorištavanje istih. Kako je za prijavu na infrastrukturne projekte potrebno unaprijed pripremati projektno-tehničku i popratnu dokumentaciju, govorilo se i o mjerama koje Koprivničko-križevačka županija provodi za unapređenje mogućnosti za prijavu na EU natječaje. Županija sufinancira 30% izrade projektno-tehničke i popratne dokumentacije za JLS iz Podravine i Prigorja, pa je predstavnicima općina predstavljen način na koji mogu ovu pogodnost iskoristiti.

EU natječaje su prisutnima predstavili predstavnicima tvrtke Tetida d.o.o., a tijekom radionice predstavnici općina imali su brojna pitanja vezana uz pripremu projekata, apliciranje i financiranje cijelog projektnog ciklusa.

Izvor: koprivnica.net