provodi se postupak savjetovanja o Nacrtu prijedloga Strategije regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020. godine

Otvoreno je novo savjetovanje koje je moguće pronaći na sljedećoj poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=3826

Tema savjetovanja je: STRATEGIJA REGIONALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE DO KRAJA 2020. GODINE

Opis savjetovanja: U skladu s Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (Narodne novine 140/09) te člankom 11. stavkom 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/2013) Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (u nastavku teksta: Ministarstvo) provodi postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Strategije regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020. godine. Razlozi za donošenje predmetnog Nacrta prijedloga Strategije i ciljevi koji se žele postići savjetovanjem: Temeljem Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, Strategija regionalnog razvoja je temeljni planski dokument politike regionalnog razvoja kojim se utvrđuju ciljevi i prioriteti regionalnog razvoja Republike Hrvatske te način njihova postizanja, područja s razvojnim posebnostima kao i međusobni odnos i aktivnosti tijela državne uprave i drugih sudionika regionalnog razvoja uključenih u provedbu Strategije. Nositelj njezine izrade je Ministarstvo. Cilj savjetovanja je dobiti povratnu informaciju zainteresirane javnosti na Nacrt prijedloga Strategije.

Savjetovanje je otvoreno do: 4.9.2016.