Promicanje održivog razvoja prirodne baštine (KK.06.1.2.02)

Svrha ovog poziva je održivo korištenje prirodne baštine s ciljem doprinosa održivom društveno-gospodarskom razvoju na lokalnoj i/ili regionalnoj razini.

Predmet ovog poziva je povećanje privlačnosti i obrazovnog kapaciteta te uspostava boljeg upravljanja posjetiteljima odredišta prirodne baštine, pri čemu projekti moraju biti usmjereni na razvijanje javne svijesti o važnosti očuvanja bioraznolikosti i/ili georaznolikosti kroz promociju zaštićenih dijelova prirode i ekološke mreže Natura 2000.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima čiji su osnivači jedinica područne (regionalne) i/ili lokalne samouprave
 • jedinice područne (regionalne) i/ili lokalne samouprave
 • Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti.

Prihvatljive aktivnosti:

 • priprema projektno tehničke – dokumentacije i studija
 • provedba projekta:
  -posjetiteljska infrastruktura i sadržaji;
  -pristupačnost i komunalni sadržaji;
  -edukacija i interpretacija;
  -promocija i vidljivost
 • upravljanje projektom

Najniža dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava za financiranje pojedinačnog projektnog prijedloga u sklopu ovog Poziva je  2.000.000 kuna, a najviši 20.000.000 kuna.
Poziv se objavljuje kao otvoreni postupak dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu privremenog poziva, koji se pokreće trenutkom objave s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 5. ožujka 2017. godine, dok je dostava pojedinih projektnih prijedloga dozvoljena najranije od 6. prosinca 2016.