Program održivog razvoja lokalne zajednice

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije putem Programa održivog razvoja lokalne zajednice  u 2015. godini nastavlja poticati jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti ispod 100 % prosjeka Republike Hrvatske, na svrhovito korištenje sredstava, ulaganjem u infrastrukturu, gospodarstvo te razvoj tih područja.

Pozivaju se svi zainteresirani prihvatljivi podnositelji zahtjeva da dostave do 20. veljače 2015. svoje zahtjeve za realizaciju projekata u 2015. godini usklađene s ciljevima Programa u Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti ispod 100 % prosjeka Republike Hrvatske, a u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 158/13), osim jedinica lokalne samouprave s područja otoka.

Prihvatljivi objekti: objekti javne namjene (komunalne i socijalne infrastrukture) u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i objekti u vlasništvu pravnih subjekata čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i u njihovom su većinskom vlasništvu, a koji su na raspolaganju široj lokalnoj zajednici: dječji vrtići, škole, kulturni centri i domovi kulture, ostale javne ustanove, institucije socijalne i zdravstvene skrbi, knjižnice i čitaonice i sl.

Prihvatljive aktivnosti: radovi na obnovi, sanaciji, izgradnji, rekonstrukciji, adaptaciji, dogradnji i modernizaciji objekata komunalne i socijalne infrastrukture za koje je već pripremljena prostorno-planska i projektno tehnička dokumentacija, izdane potrebne dozvole i suglasnosti, a čija će realizacija pridonijeti povećanju standarda komunalnih i socijalnih usluga. Prihvatljivim će se smatrati i aktivnosti na nastavku/završetku već započetih projekata, posebno onih koje je Ministarstvo započelo financirati prethodnih godina kroz godišnje programe.

Prihvatljivo trajanje projekta: prihvatljivi su projekti/aktivnosti na projektima koje su započete i provode se u 2015. godini.

Prihvatljivi ponuđeni iznos sufinanciranja: najmanji udio podnositelja zahtjeva u sufinanciranju pojedinog projekta ovisan je o skupini u koju je podnositelj zahtjeva razvrstan Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti. Ukoliko je podnositelj zahtjeva jedinica lokalne samouprave, najmanji udio u sufinanciranju pojedinog projekta je 10% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz I. skupine, 15% za podnositelje zahtjeve iz II. skupine i 20% za podnositelje zahtjeva iz III. skupine.
Ukoliko je podnositelj zahtjeva jedinica područne (regionalne) samouprave, najmanji udio u sufinanciranju pojedinog projekta je 15% za podnositelje zahtjeva iz I. skupine, odnosno 20% za podnositelje zahtjeva iz II. skupine.
Svaki podnositelj zahtjeva može podnijeti najviše dva zahtjeva, na osnovu kriterija i u skladu s raspoloživim sredstvima, u postupku odabira može dobiti najviši kumulativni iznos sufinanciranja do 2.000.000,00 kuna s PDV-om.