Program „Europa za građane“

Program „Europa za građane“ pruža potporu širokom spektru aktivnosti i organizacijama koje promiču aktivno europsko građanstvo, odnosno uključivanje građana i organizacija civilnoga društva u proces europske integracije. Kroz aktivnosti programa građani imaju priliku sudjelovati u aktivnostima transnacionalne razmjene i suradnje koje pridonose izgradnji osjećaja pripadnosti zajedničkim europskim idealima i potiču procese europske integracije.

 Četiri su tematska područja u kojima se financiraju aktivnosti:

  1. Aktivni građani za Europu

–        aktivnost je u kojoj građani izravno sudjeluju, bilo kroz projekte bratimljenja gradova ili kroz druge vrste građanskih projekata. Projekti bratimljenja gradova postali su vrlo popularni u cijeloj Europi i obuhvaćaju aktivnosti poput: sastanaka građana, tematskog umrežavanja zbratimljenih gradova, višegodišnjih projekata za umrežene zbratimljene gradove, pilot projekata u obliku okruglih stolova građana.

  1. Aktivno civilno društvo u Europi

–        Aktivnost je usmjerena je na organizacije europskog civilnog društva koje će primati strukturnu potporu na temelju svojih programa rada ili potporu za transnacionalne projekte.

  1. Zajedno za Europu

–      aktivnost pruža potporu događajima koji imaju za svrhu jačanje vidljivosti Europske unije, za studije i informatičke alate, a obraća se najširoj publici preko svih granica, približavajući Europu njezinim građanima.

  1. Aktivno europsko sjećanje

–      daje potporu za očuvanje spomen-mjesta i arhivskih zbirki povezanih s deportacijama i odavanjem počasti žrtvama nacizma i staljinizma.

Program „Europa za građane“ dosad se provodio u programskom razdoblju 2007. – 2013., a trenutno je na snazi programsko razdoblje 2014. – 2020. Sredstva predviđena za programsko razdoblje 2014. – 2020. iznose 186.5 milijuna eura.

Programski vodič na hrvatskom jeziku za programsko razdoblje 2014. – 2020. možete preuzeti na poveznici ispod ovog teksta.

hr_call_for_proposals