Prihvaćen program za pomorstvo i ribarstvo

Europska komisija prihvatila je Operativni program za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. godine. Ukupna financijska alokacija kroz Operativni program iznosi oko 350 mil. eura, od čega je udio EU 252 mil eura.

Odobrenje Operativnoga programa rezultat je intenzivnog stručnog rada i napora Ministarstva poljoprivrede na čelu sa ministrom Tihomirom Jakovinom, Uprave ribarstva i velike podrške sektora ribarstva koji su svojim učešćem kroz komentare i prijedloge uvelike doprinijele kvaliteti samoga dokumenta, tako da je isti izrađen za manje od godinu dana. Također, i sama EK pružila je veliku stručnu pomoć, a sve u cilju pomoći sektoru ribarstva RH.

Ovo je do sada jedan od najznačajnijih dokumenata za sektor ribarstva, kojim je obuhvaćeno preko 36 mjera i cjelokupni sektor ribarstva, od slatkovodnog i morskog uzgoja, slatkovodnog i morskog ulova, ribarske infrastrukture pa do razvoja zajednica i područja ovisnih o ribarstvu. Ovim će se financijskim sredstvima omogućiti rješavanje problema ribarske infrastrukture (ribarske luke i iskrcajna mjesta), ulaganje i modernizacija uzgajališta te omogućavanje boljeg i ekonomičnijeg poslovanja naših ribara.

Više na info@tetida.eu