Poziv za dodjelu sredstava „Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu“

Cilj: Podupiranje ulaganja za proizvodnju električne energije korištenjem obnovljivih izvora energije u cilju ispunjavanja smanjenja emisija stakleničkih plinova te povećanje udjela obnovljivih izvora energije u neposrednoj potrošnji energije

Program: Program ulaganja dodjele državnih potpora za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije

Financiranje: Modernizacijski fond (provode Ministarstvo i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost)

Ukupna sredstva:

Fotonaponske elektrane – 50.000.000,00 EUR

Elektrane na biomasu – 5.000.000,00 EUR

Bioplinske elektrane – 5.000.000,00 EUR

Minimalni iznos: 100.000,00 EUR

Maksimalni iznos: 2.000.000,00 EUR

Intenzitet potpore: 35-80% (ovisno o veličini poduzeća te prema mjestu ulaganja)

Za sve informacije, obratite nam se s punim povjerenjem!
Tetida team