Poziv na dostavu ponuda za usluge osmišljavanja i razrade projektnih ideja za potencijalne prijavitelje u sklopu ESF Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Usluge
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Obrazovanje

Datum otvaranja natječaja: 27.10.2016.
Rok za prijavu: 04.11.2016.

Prijavitelji: Pravne osobe, Fizičke osobe
Natječajna dokumentacija: Preuzmite datoteku

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske želi organizacijama civilnog društva pružiti podršku u vidu osposobljavanja za pripremu projektnih prijedloga za prijavljivanje na natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava Europskog socijalnog fonda (ESF), kao i za provedbu projekata financiranih tim sredstvima.

Ured za udruge poziva na suradnju pružatelje usluga izobrazbe/stručnjake za pripremu i provedbu projekata sukladno metodologiji Upravljanja projektnim ciklusom (engl. Project Cycle Management – PCM) te Upravljanja temeljenog na rezultatima (engl. Results Based Management – RBM) koji ispunjavaju uvjete.

Zadaci:

-priprema radnih materijala za upoznavanje polaznika radionica s pripremom i provedbom projekata EU

-priprema radnih materijala za upoznavanje polaznika radionica s natječajima za dodjelu bespovratnih sredstava ESF-a u nadležnosti Ureda za udruge3 , u okviru prioritetne osi „Dobro upravljanje“ Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. (u dogovoru s Uredom za udruge odabrat će se najmanje dva natječaja koja će predstavljati okvir za rad i razradu projekata na radionicama, pristup projektnih klinika)

-priprema radnih materijala o PCM-u i RBM-u.

Materijali i sadržaj radionica koje će stručnjak/trener pripremiti su vezani uz:

– preduvjete za pripremu EU projekta (prihvatljivost projekta, financijski kapaciteti, institucionalni kapaciteti)

– postavljanje okvira projekta (analiza dionika, analiza problema i ciljeva, indikatori, rizici i pretpostavke, logička matrica) uz praktične vježbe

– definiranje elemenata projekta

– osnovne principe planiranja proračuna projekta i prihvatljivost troškova, praćeno vježbama samostalne izrade proračuna projekta

– natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava ESF-a, kao što su online sustav prijave projektnih prijedloga, Upute za prijavitelje i svi ostali sastavni dijelovi projektne dokumentacije, uz praktične vježbe na temelju postojećih i stvarnih primjera prijavnih obrazaca, koji su doveli do potpisivanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava

– upoznavanje s obvezama koje proizlaze iz ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i pripadajućom dokumentacijom, pripremom izvješća o napretku projekta/zahtjeva za nadoknadu sredstava

– provedbu projekata financiranih sredstvima ESF-a, s naglaskom na upravljanje projektnim aktivnostima (elementima projekta), upravljanje projektnim timom, financijskim sredstvima i novčanim tijekom

Lokacija izobrazbe:

 – najmanje jedna dvodnevna radionica u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku i Dubrovniku.

Trajanje izobrazbe i očekivani broj polaznika:

– najmanje jedna dvodnevna radionica u trajanju od 16 sati u svakom gradu

– svaka radionica mora obuhvatiti najmanje 30 polaznika te ju moraju voditi najmanje dvije osobe

Zahtijevane kompetencije stručnjaka/trenera:

– najmanje visoka stručna sprema

– najmanje 5 godina iskustva u vođenju treninga na temu pripreme i provedbe projekata i upravljanja projektnim ciklusom i razvoja civilnog društva (navesti nazive radionica i organizatora/naručitelja)

– iskustvo u pripremi i provedbi najmanje 5 projekata financiranih iz nekog od fondova Europske unije (prednost su pripremljeni i provedeni projekti iz područja razvoja i jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva) (navesti nazive projekata i provoditelje)

– naglašene komunikacijske, analitičke i prezentacijske vještine

– rad s MS Office alatima (Word, Excel, PowerPoint)

Svoje ponude na ovaj poziv mogu dostaviti i pravne i fizičke osobe.

Ponude je potrebno dostaviti elektroničkim putem, adresu elektroničke pošte esf@udruge.vlada.hr, do petka, 4. studenoga 2016. godine u 16 sati.

Odabir pružatelja usluge obavit će povjerenstvo koje čine zaposlenici Ureda za udruge.

Odabir će biti obavljen do 18. studenog 2016. godine, a imena izabranog/ih kandidata bit će isti dan objavljena na mrežnoj stranici Ureda za udruge (www.udruge.vlada.hr).