Potpore za dokumentaciju vezanu uz EU projekte

Zagrebačka županija raspisala je natječaj kojim možete ostvariti prava na subvencioniranje i izradu dokumentacije potrebne za prijavu na natječaje fondova Europske unije – posebno za Program ruralnog razvoja za razdoblje 2014.-2020.
Korisnici županijske potpore mogu biti fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, šumoposjednici ili prerađivači drveta. Više o mogućnostima ostvarivanja potpore na: