POTICANJE ULAGANJA U VLASNIČKI KAPITAL INOVATIVNIH SUBJEKATA MALOG GOSPODARSTVA

Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o usvajanju »Programa poticanja ulaganja u vlasnički kapital inovativnih subjekata malog gospodarstva« Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (Narodne novine, broj 17/2015) objavljen je javni poziv prema Programu poticanja ulaganja u vlasnički kapital inovativnih subjekata malog gospodarstva.

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (u daljnjem tekstu: HAMAG-BICRO) ovim otvorenim javnim pozivom dodjeljuje bespovratnu potporu u svrhu poticanja ulaganja u vlasnički kapital inovativnih subjekata malog gospodarstva od strane prihvatljivih ulagača.

Poziv je otvoren od dana 19. ožujka 2015. i traje do iskorištenja sredstava, ali najkasnije do 1. studenog 2015.

Cilj ovog Otvorenog javnog poziva je poticanje ulaganja u vlasnički kapital inovativnih subjekata malog gospodarstva od strane prihvatljivih ulagača radi daljnjeg razvoja i/ili komercijalizacije inovativnog proizvoda ili usluge odobravanjem dodatnih sredstava u obliku bespovratne potpore.

U proračunu HAMAG-BICRO-a na proračunskoj aktivnosti A560095 planirano je ukupno 7.000.000,00 kuna za dodjelu bespovratnih potpora temeljem ovog Otvorenog javnog poziva.

Korisnici su inovativni subjekti malog gospodarstva kojima se ulaganjem novčanih sredstava od strane prihvatljivih ulagača povećava vlasnički kapital.

Više na slijedećem linku.