Pokrenite obnovu kulturne baštine 

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije poziva korisnike na dostavu projektnih prijedloga za natječaj „Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“, putem kojeg će se iz Europskog fonda za regionalni razvoj korisnicima dodijeliti 380.000.000,00 HRK bespovratnih sredstava.

Poziv natječaja podijeljen je u dvije grupe aktivnosti, u okviru kojih će se pojedinačnim Integriranim programima dodjeljivati potpore:
– grupa aktivnosti A) – Priprema dokumentacije za provedbu Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine
– grupa aktivnosti B) – Provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine.

Prihvatljivi prijavitelji su tijela javne vlasti te pravne osobe kao vlasnici kulturnih dobara. Također, Poziv potiče formiranje partnerstva prihvatljivih javnih i privatnih dionika kao jednog od osnovnih preduvjeta za optimizaciju opisanih ulaganja u svrhu lokalnog razvoja.

Poziv je trajno otvoren, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga:
– do 31. prosinca 2018. godine za grupu aktivnosti A)
– do 30. lipnja 2020. godine za grupu aktivnosti B).

Sve dodatne informacije na www. tetida. eu