Pokreće se Platforma za održivi razvoj gradova

Kao što je već i najavljeno nekoliko puta, radimo na pokretanju Platforme za održivi razvoj gradova. Povodom toga, 7. i 8. rujna održan je inicijalan sastanak na kojem su sudjelovali predstavnici Udruge gradova u RH, ODRAZ-a – Održivog razvoja zajednice te tvrtke Tetida d.o.o.

Sastanak je iskorišten za definiranje ciljeva, aktivnosti i usluga koje će Platforma nuditi, a bit će usmjerena prvenstveno prema gradovima članovima Udruge gradova u RH i njihovim dionicima. Usluge Platforme će biti podijeljene u tri glavne cjeline, a to su informiranje, podrška i obuka.

Planirano je da aktivnosti krenu do kraja godine, a o svemu ćemo prije toga dodatno izvijestiti.