Pojednostavljenje procedure

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je 9. svibnja 2016. godine Poziv na dostavu projektnih prijava „Inovacije novoosnovanih MSP“. U sklopu provedbe Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. dodijelit će se bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj u ukupnom iznosu od 22.800.000,00 HRK novoosnovanim mikro, malim i srednjim poduzećima pri čemu će se iznosi pojedinačnih potpora male vrijednosti kretati od 150.000,00 HRK do 1.500.000,00 HRK.

Potpora u okviru ovog Poziva namijenjena je novoosnovanim trgovačkim društvima, obrtima, kao i ostalim subjektima koji se bave ekonomskom djelatnošću, koji u trenutku predaje projektne prijave nisu stariji od 36 mjeseci, pod uvjetom da nisu raspodijelila dobit te nisu osnovana spajanjem.

Ovim se Pozivom sufinancira razvoj inovacija koje će rezultirati proizvodom ili uslugom koji je novost u ponudi poduzeća ili je novost na tržištu.

Ono što je zanimljivo jeste da je MINPO održao svoje obećanje i zaista u ovom natječaju pojednostavio cjelokupnu priču.

Umjesto velikog broja obrazaca koje je trebalo ispunjavati te izjava koje je trebalo potpisivati i pečatirati, sada je potrebno ispuniti samo Prijavne obrasce A i B te priložiti četiri izjave. Navedeno poduzećima predstavlja veliko olakšanje kao i činjenica da se postupak dodjele bespovratnih sredstava smanjio na maksimalno 90 kalendarskih dana, računajući od dana zaprimanja projektne prijave do donošenja Odluke o financiranju predmetne prijave.

Kad je riječ o fazama postupka dodjele bespovratnih sredstava, one su se iz prošlih šest spojile u tri nove koje možete vidjeti u nastavku:

1. faza – Zaprimanje, registracija i administrativna provjera

2. faza – Provjera prihvatljivosti prijavitelja, projekta, aktivnosti, troškova te ocjenjivanje kvalitete

3. faza – Donošenje Odluke o financiranju