pojašnjenje vezano za primjenu Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode je dostavilo pojašnjenje vezano za primjenu Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine”, broj 61/14), Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine”, brojevi 80/13, 153/13 i 78/15), Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine”, broj 80/13) u odnosu na projekte koji se provode/provodit će se u okviru Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” unutar Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014 – 2020.

Pojašnjenje_MZOIP_M7