Podrška razvoju Centara kompetencija

Otvoren: 19.8.2016 do 18.10.2016.

Prihvatljivost prijavitelja

Model 1. A Prihvatljiv prijavitelj je organizacija za istraživanje i širenje znanja (izuzev javnih znanstvenih organizacija upisanih u Upisnik znanstvenih organizacija) koja je registrirana u RH.
Model 1. B Prihvatljiv prijavitelj je poduzetnik koji je ovlašteni punomoćnik zajednice prijavitelja koji ima sjedište, odnosno poslovnu jedinicu ili podružnicu u Republici Hrvatskoj.
Model 2. Prihvatljiv prijavitelj je poduzetnik koji vodi Inovacijski klaster (organizacija klastera) koji ima sjedište, odnosno poslovnu jedinicu ili podružnicu u RH.
Model 3. Prihvatljiv prijavitelj je pravni subjekt (jedinice lokalne/regionalne samouprave, gospodarska udruženja (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska udruga poslodavaca), i poduzetničke potporne institucije sukladno Zakonu o unapređenju poduzetničke infrastrukture (NN 93/13, 114/13, 41/14)), isključujući poduzetnike, koji ulaže u istraživačku infrastrukturu i ima sjedište, odnosno poslovnu jedinicu ili podružnicu u Republici Hrvatskoj.

Modeli centara kompetencija

Model 1
Model 1.A  u kojem je CEKOM organizacija za istraživanje i širenje znanja (izuzev javnih znanstvenih organizacija upisanih u Upisnik znanstvenih organizacija), koja ima učinkovitu suradnju sa najmanje dva (2) poduzetnika i po potrebi jednom ili više organizacija za istraživanje i širenje znanja (javnih ili privatnih) na projektima istraživanja i razvoja
Model 1.B u kojem je CEKOM zajednica prijavitelja između najmanje dva  (2) poduzetnika i jedne ili više javnih znanstvenih organizacija upisanih u Upisnik znanstvenih organizacija koji imaju učinkovitu suradnju na projektima istraživanja i razvoja
Model 2 u kojem je CEKOM inovacijski klaster koji uključuje  najmanje tri (3) poduzetnika i po potrebi jednu ili više organizacija za istraživanje i širenje znanja   koji imaju učinkovitu suradnju na projektima istraživanja i razvoja
Model 3 u kojem je CEKOM pravni subjekt koji upravlja istraživačkom infrastrukturom

Raspoloživa sredstva po prijavitelju

Najniža vrijednost potpore koji se može dodijeliti projektu u okviru svih modela CEKOM-a je 7.485.500,00 HRK.
Najviša vrijednost potpore koji se može dodijeliti u okviru svih modela CEKOM-a po projektu je 112.282.500,00 HRK.
Maksimalna vrijednost potpore u okviru Modela 2. CEKOM-a ukoliko se odnose na potpore za ulaganja za izgradnju ili nadogradnju inovacijskih klastera i rad inovacijskih klastera je 56.141.250,00 HRK.

Predviđeni intenziteti potpore

1. Potpore (državne potpore i potpore koje nisu državne potpore) za projekte istraživanja i razvoja koji uključuju učinkovitu suradnju (za Modele CEKOM-a 1. i 2.)
Intenzitet potpore za svakog prijavitelja ne premašuje:
1) 100% prihvatljivih troškova za temeljno istraživanje tijekom razdoblja za koje se dodjeljuje potpora;
2) 50% prihvatljivih troškova za industrijsko istraživanje tijekom razdoblja za koje se dodjeljuje potpora;
3) 25% prihvatljivih troškova za eksperimentalni razvoj tijekom razdoblja za koje se dodjeljuje potpora;
4) 50% prihvatljivih troškova za studije izvedivosti tijekom razdoblja za koje se dodjeljuje potpora.
2. Potpore (državne potpore i potpore koje nisu državne potpore) za ulaganje u istraživačku infrastrukturu (za Modele CEKOM-a 1.i 3.)
Intenzitet državne potpore ne premašuje 50% prihvatljivih troškova. Preostali dio infrastrukture mora se financirati iz sredstava koja ne uključuju državne potpore.
3. Potpore za inovacijske klastere (za Model CEKOM-a 2.)                                                                                                                                           Potpore za inovacijske klastere dodjeljuju se isključivo pravnom subjektu koji vodi inovacijski klaster (organizacija klastera).
Intenzitet potpore za ulaganje u inovacijske klastere ne premašuje 65% prihvatljivih troškova. Za rad inovacijskih klastera za vrijeme trajanja Projekta može se dodijeliti operativna potpora. Intenzitet operativne potpore ne premašuje 50% ukupnih prihvatljivih troškova tijekom razdoblja tijekom kojeg se dodjeljuje potpora.

Savjetujemo Vas da nas kontaktirate što prije i iskoristite mogućnost da napravimo što prije kompletnu aplikaciju za Vas. Jedino što vam je potrebno je želja da svoj razvoj planirate u okrilju Europe. Za dalnje korake ako Vas zanima uspješno apliciranje- kontaktirajte nas!