Podravske Sesvete strateški planiraju razvoj

Općina Podravske Sesvete zajedno s tvrtkom Tetida d.o.o. krenut će u izradu strategija razvoja Općine. Važan strateški dokument dati će smjernice razvoja općine, ali i omogućiti veću kvalitetu života svih žitelja Općine.

Neposredni ciljevi su izrada kratkoročne, srednjoročne i dugoročne strategije, izrada Akcijskog plana te uključivanje interesnih i stručnih skupina u oblikovanje nacrta strategije. Dokument će biti u potpunosti usklađen s EU direktivom. Naime, EU je prihvatila  koncept poticanja razvoja lokalnih i ruralnih područja koji se bazira na održivom gospodarskom razvoju, povećanju životnog standarda te očuvanju prirodne i kulturne i tradicijske baštine. Na taj način ruralni prostor u Europi pretvorio bi se u ekološki očuvanu sredinu koja je opremljena svom potrebnom komunalnom i društvenom infrastrukturom, u kojoj se razvija održiva poljoprivreda i lokalno poduzetništvo i povezuje s okruženjem. Takve sredine postaju ugodne za život i privlačne za ulaganje, omogućavaju rastuću zaposlenost i sve bolji standard života.

Strategija razvoja Općine Podravske Sesvete omogućit će korištenje bespovratnih sredstava iz različitih fondova Europske unije što će dodatno doprinijeti razvoju općine i poticanju zapošljavanja.