Plan objave natječaja za Program Konkurentnost i kohezija usmjeren na poduzetnike za 2023. godinu

Podrška projektima poslovnog sektora koji su uključeni u okviru programa Unije i programa međunarodne suradnje

Cilj: poticanje suradnje u međunarodnim istraživanjima i inovacijama, povećanje broja i kvalitete istraživanja te održivosti ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije (IRI) poslovnog sektora kroz jaču sinergiju programa Unije

Aktivnosti: potpore stvaranja sinergijskog učinka kroz komplementarno i kumulativno financiranje s programima Unije

Prihvatljivi prijavitelji: mikro, mala i srednja poduzeća

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 500.000 €

Indikativni intenzitet potpore: do 50%

Trajanje: 1. studenoga 2023. – 15. ožujka 2024.

Inovacijski vaučeri 

Cilj: poticanje istraživanja u svrhu razvoja inovativnih proizvoda i usluga te pronalazak tehnoloških rješenja kroz provedbu IRI-ja

Aktivnosti: pružanje podrške znanstveno-istraživačkih organizacija, DIH-ova te ostalih pružatelja usluga mikro, malim i srednjim poduzećima za troškove testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti te korištenje stručnih tehničkih znanja za potrebe inovativnih procesa i komercijalizacije inovacija

Prihvatljivi prijavitelji: mikro, mala i srednja poduzeća

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 4.874.214 €

Indikativni intenzitet potpore: 60%

Trajanje: 15. svibnja 2023. – 15. svibnja 2028.

Podrška uključivanju MSP-ova u lance vrijednosti kako bi inovacijama procesa i/ili poslovanja uspostavili dugoročne dobavljačke odnose/lance vrijednosti s drugim poduzećima u ciljanom strateškom segmentu

Cilj: povećanje aktivnosti poduzeća u vidu inovacija te njihova uključenost u globalne lance vrijednosti

Aktivnosti: ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja je izravno povezana s aktivnostima istraživanja i inovacija

Prihvatljivi prijavitelji: mikro, mala i srednja poduzeća

Ukupan iznos bespovratnih sredstava7.448.360 €

Indikativni intenzitet potpore: 50%.

Trajanje: 15. listopada 2023. – 30. ožujka 2024.

Poticanje osnivanja novih poduzeća, poticanje ženskog poduzetništva i poduzetništva mladih, posebno u područjima S3 

Cilj: povećanje ulaganja u zapošljavanje te povećanje broja udjela žena u vlasničkoj strukturi poduzetnika

Aktivnosti: ulaganje u zapošljavanje te u materijalnu i nematerijalnu imovinu

Prihvatljivi prijavitelji: mikro, mala i srednja poduzeća

Ukupan iznos bespovratnih sredstava15.077.000 €

Indikativni intenzitet potpore: od 50% do 75%

Trajanje: 15. studenoga 2023. – 15. studenoga 2024.

Potpora poduzećima za ispunjavanje primjenjivih zahtjeva standarda, ocjene sukladnosti i certifikacije proizvoda/usluga/procesa

Cilj: povećanje konkurentnost hrvatskih poduzetnika na međunarodnom tržištu te povećanje prihode od izvoza

Aktivnosti: uvođenje normi i standarda u poduzeća te certificiranje proizvoda

Prihvatljivi prijavitelji: mikro, mala i srednja poduzeća

Ukupan iznos bespovratnih sredstava19.978.350 €

Indikativni intenzitet potpore: 50% – 60%

Trajanje: 15. rujna 2023. – 30. lipnja 2027.

Potpora MSP-ovima povezana s internacionalizacijom i širenjem tržišta (koja obuhvaća sudjelovanje na međunarodnim sajmovima uključujući organiziranje poslovnih susreta (gospodarskih izaslanstava, matchmaking i/ili B2B događanja  u zemlji i inozemstvu) i informativnih događanja na temu internacionalizacije

Cilj: olakšavanje pristupa međunarodnom tržištu za hrvatske poduzetnike te povećanje prihoda od izvoza

Aktivnosti: izrada studija i analiza, sudjelovanje na sajmovima i na B2B sastancima

Prihvatljivi prijavitelji: mikro, mala i srednja poduzeća

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 29.779.050 €

Indikativni intenzitet potpore: 50% – 60%

Trajanje: 30. rujna 2023. do 30. lipnja 2027.

info@tetida.eu